Data: , Źródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Jak wynika z przepisów, starosta może przyznać pracodawcy, który zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną, albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu, refundację 60% jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz...

...obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pracodawca zobowiązany jest do:

  • zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 12 miesięcy
  • dostarczenia dokumentów dotyczących zabezpieczenia zwrotu wnioskowanych środków (m. in. w formie poręczenia cywilnego, blokady rachunku bankowego, gwarancji bankowej, weksla z poręczeniem wekslowym)

Wystarczy, że pracodawca złoży wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy. Następnie starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku starosta informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Starosta pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.Źródło:


Gorące tematyDołącz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętności, poprawiaj relacje z rodziną i przyjaciółmi korzystając z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji książkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gorące tematy
Gorące dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071