Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Zgodnie z tym, co zapowiedział Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Leszek Juraszek, z końcem kwietnia 2008 zlikwidowany zostanie punkt obsługi bezrobotnych znajduj±cy się w gminie Ryczywół.

Według dyrektora powodów likwidacji tego punktu jest kilka. Po pierwsze - zmniejszaj±ca się liczba bezrobotnych oraz przepisy prawne spowodowały, że bezrobotny w ci±gu 3 miesięcy będzie musiał zostać zaktywizowany przez urz±d pracy. W Ryczywole na dzi¶ jest 300 bezrobotnych, więc zatrudniony tam w punkcie obsługi bezrobotnych urzędnik obsługiwałby tylko 10 petentów a przez resztę dnia mógłby pić kawę lub czytać gazetę.

Po drugie - punkt w Ryczywole był opłacany przez gminę Ryczywół, urz±d pracy ponosił tylko koszty zatrudnienia pracownika. Jak mówił na komisji budżetowej dyrektor PUP, sam wójt gminy Ryczywół nie jest już zainteresowany prowadzeniem punktu dla bezrobotnych, ponieważ uważa, iż spełnił on swoj± rolę i w obecnej sytuacji jest zbędny.

Po trzecie - do czerwca 2008 wszystkie urzędy pracy musz± wprowadzić w swoich placówkach okre¶lone ustaw± standardy. Punkt w Ryczywole niestety ich nie spełniał, ponieważ zatrudniony był tam tylko jeden pracownik. Po czwarte w końcu - z pracy w urzędzie pracy z powodu zbyt niskich zarobków zrezygnowała urzędniczka, która na co dzień pracowała wła¶nie w Ryczywole. A trzeba uczciwie zaznaczyć, iż pracowała dobrze, a jako przykład można podać giełdę pracy, któr± zorganizowała w Ryczywole, a po której kilka osób znalazło zatrudnienie.

Na chwilę obecn± w punkcie PUP w Ryczywole zatrudniona jest stażystka, która tak naprawdę nie powinna prowadzić tego punktu samodzielnie, bo jak mówi prawo "stażysta nie jest pracownikiem, on dopiero uczy się swojej pracy przy zatrudnionym w firmie (czytaj urzędzie pracy) pracowniku".

Decyzja o likwidacji punktu w Ryczywole bardzo zdenerwowała radnego Kazimierza Zielińskiego. Radny na komisji stwierdził, że gminę Ryczywół przestaje cokolwiek ł±czyć z powiatem! Według radnego punkt urzędu pracy jest potrzeby w Ryczywole, choćby z tego powodu, że bezrobotni będ± teraz musieli dojeżdżać do Obornik. Co więcej, urz±d pracy nie zwróci im kosztów przejazdu które wynosz± ok. 15 zł. Sk±d więc bezrobotny ma wzi±ć pieni±dze na choćby dojazd po ofertę pracy? Dyrektor PUP Leszek Juraszek tłumaczył, że jeżeli otrzyma niezbędne ¶rodki potrzebne do utrzymania punktu w Ryczywole to będzie on tam nadal funkcjonował, a jeżeli nie to zostanie zlikwidowany. Ostatniego słowa w tej sprawie nie powiedział także radny Zieliński, który zamierza poruszyć niebo i ziemię, aby punkt urzędu pracy w Ryczywole nadal funkcjonował.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071