Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Starosta ze ¶rodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może dokonać na wniosek pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysoko¶ci piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia - ok. 40 tys zł.

Osoby niepełnosprawne mog± również ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie zakładaj±c własn± działalno¶ć gospodarcz±. Dotychczas osoby niepełnosprawne podejmuj±ce własn± działalno¶ć gospodarcz± mogły liczyć wył±cznie na pożyczkę, któr± trzeba było spłacić. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez starostę wypłaci jednorazowe dotacje osobom niepełnosprawnym zakładaj±cym własn± działalno¶ć gospodarcz±, działalno¶ć rolnicz± lub które wnios± wkład do spółdzielni socjalnej okre¶lonej w umowie zawartej ze starost±. Wysoko¶ć dofinansowania nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia jest to ok. 40 tys zł.

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej składa się do Urzędu Pracy albo do starostwa powiatowego. To gdzie dany wniosek jest składany ustalane jest w poszczególnych powiatach. Niestety okazuje się, że uzyskanie informacji na temat gdzie składać wnioski nie jest takie proste.

Sami zadzwonili¶my więc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapytać jak ta procedura wygl±da. Niestety pani dyrektor PCPR była na urlopie, zapytany przez nas urzędnik o to gdzie składać stosowne wnioski na pocz±tku nie chciał nam udzielić informacji, dopiero gdy powiedzieli¶my, że dzwonimy w imieniu osoby niepełnosprawnej poinformowała nas że wnioski na dofinansowanie rozpoczęcia działalno¶ci, oraz doposażenia miejsca pracy osobom niepełnosprawnym składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Niestety okazało się, że informacje te s± błędne, ponieważ w Powiatowym Urzędzie Pracy powiedziano nam, że wnioski składa się do starostwa. Dodatkowo podano nam numer telefonu do pana Soleckiego, którego na umowę zlecenie zatrudnia starostwo, a który bezpo¶rednio zajmuje się tymi wnioskami. Pan Solecki, w końcu powiedział nam, że wnioski faktycznie składa się do starostwa. Poinformował nas także o kwotach jakie s± przeznaczone na ten rok na dofinansowanie. I tak na rozpoczęcie działalno¶ci założono kwotę 40 tys. zł (czyli na jeden wniosek), a na doposażenie miejsca pracy 150 tys. zł. Wnioski opiniowane s± przez pracowników starostwa i przez pana Soleckiego, a następnie podpisuje je starosta.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +1 (+1 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071