Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Wyłoniona w przetargu firma POL-DRÓG z Chodzieży wybuduje w gminie Oborniki kolejn±, now± drogę. Będzie ni± ulica Sosnowa w Kowanówku. Pocz±tek zaplanowanej inwestycji znajduje się przy skrzyżowaniu z utwardzon± nawierzchni± ul. Ja¶minowej.

Docelowo będzie poł±czeniem osiedla mieszkaniowego tzw. Florydy z tras± krajow± nr 11. Droga o nawierzchni asfaltowej na większym odcinku przebiega wzdłuż terenu le¶nego. Projekt nie przewiduje wykonania kanalizacji deszczowej, bowiem przekrój poprzeczny pozwala na odprowadzenie wody deszczowej z jezdni na pobocze.

Kwota robót opiewa na ok. 739 tys. zł, a ł±czna długo¶ć drogi wyniesie ok.800 m. Prace potrwaj± do 14 lipca 2008 roku.
Pomimo wybudowania całego odcinka nie będzie utwardzona krótka czę¶ć między "11-stk±", a ulic± Ja¶minow±. Węzeł komunikacyjny trasy krajowej nr 11 i drogami gminnymi: ul. Sosnow± (Kowanówko), Cmentarn± (Rożnowo) jest opracowywany przez Generaln± Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach projektu uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa na odcinku od ronda w Obornikach do skrzyżowania z ulicami Le¶n± i Dworcow± w Rożnowie.

Prawdopodobnie w bież±cym roku zrealizowana będzie także - po skompletowaniu wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji - droga zbiorcza wzdłuż trasy nr 11 pomiędzy ul. Przyjaciół Dzieci a Sosnow± i Ja¶minow±. To przedsięwzięcie zwiększy bezpieczeństwo poruszania się pojazdów i przede wszystkim pieszych, na tym ruchliwym odcinku drogi krajowej.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071