Data: , Źródło: Urząd Miejski w Obornikach, Oborniki

Podczas ostatniej sesji najważniejszym punktem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Tomaszowi Szramie. 13 radnych pozytywnie oceniło zarządzanie finansami gminy.

Absolutorium udzielone

Po rozpatrzeniu stosownych sprawozdań oraz dyskusji zaakceptowano wykonanie budżetu za miniony rok.
 
Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Drewicz.
 
Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podkreślał, że utrzymany został wysoki poziom oraz liczba realizowanych inwestycji.  Ze środków zewnętrznych pozyskano ponad 5 milionów bezzwrotnego wsparcia co w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało około 150 złotych.
 
Dochody zaplanowane w budżecie gminy na 2013 rok zostały wykonane w wysokości 103 790 250,61 złotych, to  jest w 96,71% planu. Natomiast wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 104 890 336,81 złotych, to jest w 96,28% planu -  podsumowała Skarbnik Gminy Joanna Gzyl.
 
Zrealizowano inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców. W minionym  roku powstały kolejne drogi oraz chodniki w Obornikach na ulicach Topolowej, Jaworowej, Jesionowej, Leszczynowej, Klonowej i Olchowej, łącznik Krótkiej i Średniej  oraz na terenie gminy w Bogdanowie, Nieczajnie, Ocieszynie, Maniewie, Objezierzu, Popówku, Kowanowie, Kowanówku, Gołaszynie. Wybudowane zostały parkingi przy ulicach Ogrodowej, Kopernika, Droga Leśna i przy Zespole Szkół na ulicy Obrzyckiej. Rozbudowano i wykonano oświetlenie drogowe w Pacholewie, Słonawach, Kowanówku oraz w Obornikach przy ulicach: M. Skłodowskiej-Curie, M. Dąbrowskiej,  M. Rodziewiczówny, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Z. Nałkowskiej, Obrzyckiej.
 
Nowe wiaty przystankowe ustawiono w miejscowościach: Oborniki, Gołębowo, Objezierze, Dąbrówka Leśna, Chrustowo.
Zakończono modernizację mostu na "młynówce", gdzie wzmocniono podpory, wymieniono konstrukcję stalową oraz odtworzono nawierzchnię drewnianą mostu. Wykonano roboty uzupełniające do zadania dot. zagospodarowania i rozbudowy infrastruktury parku przy rzece Wełnie tzw. Łazienki Obornickie. Wykonano połączenia ciągów spacerowych dwoma dodatkowymi ciągami schodów, schody z bali drewnianych w kierunku targowiska, poszerzono drogę dojazdową do tarasów widokowych, rozwinięto sieć zasilania energetycznego na terenie parku wraz z lokalizacją 3 skrzynek złącza kablowego, zamontowano poręcze ochronne przy schodach plenerowych, uzupełniono ścieżki kruszywem granitowym oraz uzupełniono wyposażenie parku o dodatkowe ławki parkowe i kosze na śmieci.
 
W ramach gospodarki nieruchomościami wybudowano podjazd oraz przebudowano pomieszczenia w przychodni w Objezierzu. Wykonano rewaloryzację budynku przy ulicy Lipowej. Zmodernizowano budynki przy ulicy Średniej i Drodze Leśnej.
 
Za kwotę 1,5 mln przeprowadzono termomodernizację budynku oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ulicy Obrzyckiej 88. Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków zewnętrznych uzyskanych w ramach  konkursu Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme).  Z budżetu 2013/2014 wykonywana jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maniewie.     
 
W Podlesiu, Świerkówkach i Stobnicy wybudowano lub zmodernizowano świetlice wiejskie.
Wykonano dokumentację na rewaloryzację zabytkowej kuźni w Bąblinie. Powstało nowe boisko w Objezierzu, a  boisko rekreacyjne przy ulicy Objezierskiej przebudowano, zagospodarowany został także teren rekreacyjny na osiedlu Bielawy. Doposażono istniejący plac zabaw w Chrustowie.
 
W sołectwach realizowano projekt "Internet bliżej Ciebie". Z gminnego budżetu dofinansowano zakup samochodu pożarniczego na potrzeby PPSP w Obornikach. Finansowe wsparcie na rozbudowę otrzymał także obornicki szpital.
 
Absolutorium udzielone podczas 49 sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 16 czerwca to efekt racjonalnego gospodarowania gminnymi finansami.Źródło: Urząd Miejski w Obornikach

Gorące tematyDołącz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętności, poprawiaj relacje z rodziną i przyjaciółmi korzystając z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji książkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Maja
Data: 15.09.2015 12:14:58

Hej, Oborniczanie, przed nami kolejne Wybory, czy już wiecie jak będziecie głosować? Ja utrzymam swój wybór, choć nie jest prosty. Po wielu rozważaniach za i przeciw oddam głos na PO, choć nie do końca podoba mi się lista.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gorące tematy
Gorące dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071