Data: , ¬ródło: KPP Oborniki, Oborniki

Zaobserwowałe¶ niepokoj±c± sytuację? - Reaguj! 17 czerwca rusza międzynarodowa kampania przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w kontek¶cie turystyki i podróży - "Nie odwracaj wzroku". W Polsce kampania jest realizowana przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Komend± Główn± Policji.

17 czerwca odbyła się inauguruj±ca kampanię konferencja, a jej gospodarzami byli Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński oraz Maria Keller-Hamela, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej Fundacji Dzieci Niczyje. Podczas spotkania podpisane zostało porozumienie o współpracy Policji z Fundacj± Dzieci Niczyje. Celem współpracy ma być zapobieganie seksualnemu wykorzystywaniu dzieci przez dorosłych, w szczególno¶ci zapobieganie tego typu zdarzeniom w turystyce. 
Komendant Główny Policji powiedział, że Policja jest otwarta na tego typu inicjatywy i wyraził przekonanie, że podejmowane działania sprawi±, że Policja będzie miała lepszy, szerszy dostęp do informacji o zagrożeniu dzieci, a jednocze¶nie uwrażliwi± społeczeństwo, które nie powinno takich przypadków bagatelizować. Pochwalił pomysł i możliwo¶ć anonimowego przekazywania informacji.
 
- Każdy przypadek wykorzystywania dziecka to o jeden za dużo. Dobro dzieci i młodzieży wymaga szczególnej ochrony i leży nam głęboko na sercu, dlatego powinni¶my wspólnie zrobić wszystko, by do takich sytuacji nie dochodziło - powiedział Komendant Główny Policji.
 
- Wykorzystywanie seksualne dzieci w kontek¶cie podróży i turystyki to poważny problem występuj±cy na całym ¶wiecie. Wielu dzieciom nie udaje się pomóc, bo osoby, które zaobserwowały niepokoj±ce sytuacje, np. na terenie hoteli, barów, dyskotek czy podczas podróży, nie decyduj± się na przekazanie informacji Policji - mówi Maria Keller-Hamela z Fundacji Dzieci Niczyje. I dodaje: - Jestem wdzięczna Policji za tak± otwarto¶ć i współpracę w dobrym celu, by chronić dzieci.
 
W konferencji udział wzięli także przedstawiciele firm wspieraj±cych kampanię: Katarzyna Nowak z Grupy Hotelowej Orbis oraz Magdalena Walas z firmy SABRE, a także przedstawiciele organizacji rz±dowych, pozarz±dowych i ambasad.
 
W ramach kampanii "Nie odwracaj wzroku", w 16 krajach realizuj±cych akcję, powstaj± internetowe platformy ds. zgłaszania przypadków komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci. Od 17 czerwca zgłoszenia niepokoj±cych sytuacji można wysyłać również przez polsk± stronę www.stopseksturystyce.fdn.pl. Nowy mechanizm opracowany przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Komend± Główn± Policji ma na celu zmobilizowanie społeczeństwa do reagowania na niepokoj±ce sytuacje i stworzenie możliwo¶ci łatwiejszego informowania Policji o przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci w kontek¶cie podróży i turystyki.
 
- Osoby podróżuj±ce i pracownicy branży turystycznej, ze względu na specyfikę miejsc, w których przebywaj± lub miejsc swojej pracy, w szczególno¶ci mog± zauważyć niepokoj±ce sytuacje, wskazuj±ce na podejrzenie wykorzystywania seksualnego dziecka.  
Chcieli¶my stworzyć narzędzie, które ułatwi powiadamianie odpowiednich służb w wielu krajach ¶wiata i zmobilizuje społeczeństwo do reagowania - dodaje Keller-Hamela.
Obok krajowych stron, powstała także międzynarodowa platforma - www.reportchildsextourism.eu,  opracowana dzięki inicjatywie międzynarodowej sieci organizacji pozarz±dowych ECPAT przy wsparciu Europolu i Interpolu. Kampania realizowana jest także m.in. w Luxemburgu, Niemczech, Austrii, Francji, Belgii, Bułgarii, Czechach, Estonii, Włoszech, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii Wielkiej Brytanii. W kampanii wykorzystano także film nt. problemu oraz plakaty promuj±ce stronę.  Materiały będ± dostępne w internecie oraz miejscach kontekstowo zwi±zanych z podróżami.
Kampania "Nie odwracaj wzroku!" prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje, ECPAT International przy wsparciu Unii Europejskiej, ł±czy działania kilku sektorów:  instytucji publicznych, organizacji pozarz±dowych i przedstawicieli branży turystycznej w walce z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w kontek¶cie podróży i turystyki. W Polsce kampanię wspieraj±, m.in. Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Sabre i Grupa Hotelowa Orbis.
Kampania została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, Rzecznika  Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.¬ródło: KPP Oborniki

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071