Data: , ¬ródło: Urz±d Miejski w Obornikach, Oborniki

W Lulinie rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przył±czami. Powstanie ponad 2,3 km kanalizacji grawitacyjnej, w tym 420 m przykanalików oraz około 775 m kanalizacji tłocznej, dwie tłocznie ¶cieków oraz trzy przydomowe minitłocznie.

Kolejna inwestycja - tym razem w Lulinie

Przede wszystkim uporz±dkowana zostanie gospodarka ¶ciekowa,  ale przy okazji powstanie wodoci±g z Nieczajny do Lulina. Na drodze powiatowej w miejscach, gdzie wbudowany zostanie kolektor sanitarny będzie ułożona nowa nawierzchnia.
 
W czwartek, 22 maja Prezes PWiK Tomasz Augustyn oraz Heronim Gładysz, wła¶ciciel Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych ze Złotowa podpisali umowę na wykonanie tej inwestycji. Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniesie 2.193.217,03 zł brutto. W najbliższych dniach nast±pi przekazanie placu budowy, a planowany termin zakończenia inwestycji to koniec wrze¶nia. Jesieni± ¶cieki popłyn± do Nieczajny kolektorem tłocznym i dalej do oczyszczalni w Objezierzu
 
Mieszkańcy Lulina mog± być usatysfakcjonowani takim udogodnieniem, bo wywożenie ¶cieków jest coraz droższe. Sama inwestycja do tanich nie należy, ale udało się otrzymać spore dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego - podkre¶la Burmistrz Obornik Tomasz Szrama.¬ródło: Urz±d Miejski w Obornikach

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071