Data: , ¬ródło: KPP Oborniki, Oborniki

Policjanci przeprowadz± kontrole pod k±tem prawidłowo¶ci znakowania numerycznego posesji.  Nieprawidłowe oznakowanie domów to problem, który w wielu przypadkach sprawia kłopot w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Brak oznakowania z numerem porz±dkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porz±dek, jak również służb ratowniczych.  
 
 Często zdarza się, że służby ratownicze, b±dĽ policjanci bł±dz± w terenie. Tym samym trac± bezcenne sekundy, które mog± uratować czyje¶ życie. 
 
 
Policjanci w maju br. będ± ustalać nieruchomo¶ci i przypominać wła¶cicielom posesji, 
administratorom, dozorcom i użytkownikom nieruchomo¶ci  o obowi±zku umieszczenia w widocznym miejscu na ¶cianie frontowej budynku tabliczki z numerem porz±dkowym. 
 
Obowi±zek taki wynika z przepisów Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. 
 
 
Wobec osób, które nie zastosuj± się do obowi±zków wynikaj±cych z wyżej wymienionych przepisów w czerwcu br. zostan± zastosowane kary w oparciu o Kodeks Wykroczeń.¬ródło: KPP Oborniki

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071