Data: , ¬ródło: Urz±d Miejski w Obornikach, Oborniki

W poniedziałek, 14 kwietnia  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego burmistrz Tomasz Szrama podpisał kolejne 5 umów o dofinansowanie.

Kolejne umowy o dofinansowanie podpisane

Wnioski o dotacje złożono w listopadzie 2013 r. do Lokalnej Grupy Działania Kraina 3 Rzek,  a za jej po¶rednictwem wpłynęły do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW. Dotyczyły one budowy punktu widokowego przy ulicy Objezierskiej,  rewaloryzacji zabytkowej kuĽni w B±blinie, rozbudowy ¶wietlicy wiejskiej w Stobnicy, budowy sprawno¶ciowego placu zabaw na obornickich Łazienkach oraz chodnika w B±blinku.
 
Po sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym wszystkie pięć wniosków uzyskało pozytywn± ocenę. Ł±czna warto¶ć dofinansowania, jakie udało się pozyskać z PROW na lata 2007-2013, o¶ 4 LEADER w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, rozdysponowywanym w czę¶ci za po¶rednictwem lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek to ponad 700 tys. zł.¬ródło: Urz±d Miejski w Obornikach

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071