Data: , ¬ródło: Urz±d Miejski w Obornikach, Oborniki

26 lutego odbyły się konsultacje z jednostk± wykonuj±c± dokumentację projektow± dotycz±ce omówienia koncepcji budowy obwodnicy po tzw. "torach wronieckich" - od drogi wojewódzkiej 178 do drogi krajowej 11. Spotkanie to wynik wizyty dyrektora ds. inwestycji Wielkopolskiego Zarz±du Dróg Wojewódzkich z Poznania, gdzie wstępnie ustalono przebieg i warunki techniczne realizacji zadania.

Przedstawiono 3 warianty koncepcji budowy obwodnicy w ci±gu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Oborniki. Obejmuj± one rozbiórkę mostu na Wełnie oraz wiaduktu przy ulicy Staszica, gdzie powstan± nowe obiekty inżynierskie. Zdemontowany ma być także wiadukt w ci±gu drogi krajowej nr 11, gdzie według najbardziej prawdopodobnego planu utworzone zostanie rondo turbinowe.
 
Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wnioskował o uwzględnienie poł±czeń z już istniej±cymi ¶cieżkami pieszo - rowerowymi oraz postulował o budowę ekranów akustycznych w miejscach szczególnie narażonych na niekorzystne oddziaływanie hałasu.Wskazane zostało także rozwi±zanie problemu komunikacyjnego zwi±zanego z poł±czeniem z terenem obornickich Łazienek. Zaproponowano wykonanie o¶wietlenia drogowego na całym odcinku nowej obwodnicy.
Po rozpatrzeniu uwag burmistrza do przedstawionej koncepcji, ostateczne rozwi±zania będ± jeszcze opiniowane i akceptowane przez Wielkopolski Zarz±d Dróg Wojewódzkich.¬ródło: Urz±d Miejski w Obornikach

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071