Data: , ¬ródło: KPPSP Oborniki, Oborniki

W dniu 3 lutego br. do Stanowiska Kierowania PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie dotycz±ce zadymienia w budynku wielorodzinnym.

Dyżurny zadysponował pod wskazany adres dwa zastępy PSP z Obornik, oraz trzy zastępy OSP z Ocieszyna, Objezierza i Kiszewa.
 
Po dojeĽdzie na miejsce KDR stwierdził, że pali się dach o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem na powierzchni około 10 m2 oraz sufit w mieszkaniu na poddaszu. Z uzyskanych informacji od mieszkańców wynikało, iż wszyscy lokatorzy opu¶cili budynek przed przybyciem jednostek straży pożarnej. Osoba, której mieszkanie paliło się była nieobecna na miejscu. Po wej¶ciu do budynku i rozpoznaniu stwierdzono brak osób. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odł±czenie pr±du w budynku, podaniu dwóch pr±dów ga¶niczych 
 
na pal±c± się konstrukcję dachu oraz jedno pomieszczenie w mieszkaniu. Po ugaszeniu pożaru przyst±piono do rozbiórki spalonej czę¶ci dachu, a następnie zabezpieczono zniszczon± konstrukcję plandekami. Po oddymieniu i przewietrzeniu pomieszczeń przy użyciu wentylatora mieszkańcy lokali nieobjętych działaniami mogli powrócić do swoich mieszkań.
 
Ł±cznie w działaniach, które trwały 3 godziny udział brało 24 ratowników PSP i OSP, oraz policja, straż miejska i pogotowie energetyczne.
 
Tekst: asp.sztab. Biedka Janusz.
Foto: asp. Krawczak Jacek.¬ródło: KPPSP Oborniki

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071