Data: , ¬ródło: KPPSP Oborniki, Oborniki

Wraz z końcem 2013 roku zakończyła się realizacja I etapu rozbudowy obiektów Komendy Powiatowej PSP w Obornikach. 

Co to za budynek?

W miesi±cu wrze¶niu 2013 r. na placu budowy pojawiły się pierwsze ekipy budowlane, które zapocz±tkowały prace zwi±zane z rozbudow± istniej±cej sali gimnastycznej, w tym budowy krytej wspinalni.
Nowo dobudowana sala gimnastyczna to kolejne 250 m2 powierzchni, która po poł±czeniu z istniej±c± sal± gimnastyczn± stanowić będzie jedn± strefę, pozwalaj±c± zapewnić optymalne warunki do uprawiania jednej z konkurencji sportu pożarniczego - wspinania przy użyciu drabiny hakowej na III piętro wspinalni.
Zgodnie z pierwotnym założeniem I etap to realizacja następuj±cych zadań:
- modernizacja instalacji sanitarno - burzowej,
- budowa słupów i ¶cian no¶nych,
- budowa konstrukcji i pokrycia dachu,
oraz posadowienie w jej wnętrzu krytej wspinalni.
Celem nadrzędnym zadania jest budowa O¶rodka Szkoleniowo - Sportowego dla Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego, którego infrastruktura i wyposażenie przewidziane będzie do organizacji ćwiczeń i zawodów w sporcie pożarniczym oraz doskonalenia strażaków z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Kolejne prace zwi±zane z rozbudow± przewidziane s± na II kwartał 2014 r.
 
Sporz±dził: kpt. Dariusz Szrama¬ródło: KPPSP Oborniki

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071