Data: , ¬ródło: ObornikiOnline.pl, Oborniki

27 grudnia w Poznaniu rozpoczęły się pierwsze walki Powstania Wielkopolskiego. W kolejnych dniach grudnia, a także w pierwszych dniach stycznia 1919 r. wyzwalały się spod kontroli  niemieckiej kolejne miasta w Wielkopolsce.

95. rocznica wyzwolenia Obornik

Od połowy listopada w Obornikach trwały przygotowania do przejęcia władzy w mie¶cie. 12 listopada ukonstytuowała się Rada Robotniczo - Żołnierska, która zaczęła organizować życie w mie¶cie.  Napływaj±cych do miasta żołnierzy próbowano skoszarować w Klasztorku. Każdego dnia do Obornik dopływały łodzie z broni± z Biedruska, a oborniczanie szykowali się do przejęcia najważniejszych urzędów. 4 stycznia 1919 r. miasto było już w rękach oborniczan. Przejęcie władzy odbyło się bardzo polubownie, bowiem w mie¶cie nie stacjonowały wojska pruskie. W sobotę 4 stycznia 2014 r. w 95. Rocznicę wyzwolenia miasta odbył się uroczysty apel pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Uczestniczyli w nim harcerze, oraz władze samorz±dowe Obornik. Powinni¶my kultywować tradycje historyczne naszego miasta, a szczególnie te zwi±zane z Powstaniem Wielkopolskim, który w Wielkopolsce jest trochę zapomniane - mówił burmistrz Obornik Tomasz Szrama.   ¬ródło: ObornikiOnline.pl

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071