Data: , ¬ródło: Komenda Główna Policji, Oborniki

W okresie ¶wi±teczno-noworocznym petardy i fajerwerki postrzegane s±, jako jeden z elementów dobrej zabawy. Niestety, jest to również okres, w którym do szpitali trafia wiele ofiar niewła¶ciwego obchodzenia się z materiałami pirotechnicznymi.

Jak pokazuje praktyka tzw. wypadki z fajerwerkami najczę¶ciej zdarzaj± się na skutek błędów ludzkich. Z reguły jest to:

- niewła¶ciwe obchodzenie się z gotowymi fajerwerkami;

- używanie ¶rodków nie przeznaczonych do zabawy (np. niewiadomego pochodzenia lub typu wojskowego);

- niedopuszczalne manipulowanie przy ¶rodkach pirotechnicznych (przerabianie, ł±czenie lub samodzielne wytwarzanie fajerwerków).

Aby zabawa z fajerwerkami była przyjemno¶ci±, musz± być one używane w sposób bezpieczny. Przedstawiamy 10 rad bezpiecznego korzystania z fajerwerków. 10 rad - jak 10 palców u obu dłoni, które chcieliby¶my mieć, także po skończonej zabawie. Dlatego zawsze pamiętajmy o zasadach bezpiecznego używania fajerwerków:

- kupujmy petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach. Informujmy Policję o handlowcach, którzy sprzedaj± petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padaj± ofiarami fajerwerków;

- fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim okre¶laj±c± zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawieraj±ce nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważno¶ci produktu;

- do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wył±cznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;

- korzystaj±c z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożno¶ci. Przede wszystkim przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi. Nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mog± one spowodować pożar;

- fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego pap±. Najlepiej wybrać w tym celu gładk±, równ± powierzchnię (np. beton czy asfalt), aby petardy nie przewróciły się;

- pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nie odpalonych fajerwerków w stronę inn± niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska;

- oddalmy się na co najmniej 10 m. od odpalanego fajerwerku;

- huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;

- szczególnie uważajmy na dzieci - fajerwerkami i petardami zajmować się mog± tylko osoby dorosłe;

- pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, groż± kary aresztu, grzywny lub pozbawienia wolno¶ci do lat dwóch.¬ródło: Komenda Główna Policji

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071