Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

Co zrobić, gdy podróżuj±c komunikacj± miejsk±, kontroler wręczy nam nakaz uiszczenia opłaty dodatkowej, czyli mówi±c pro¶ciej, gdy kanar wlepi nam lub naszemu dziecku mandat.

Gdy "kanar" wlepi nam mandat

Najczę¶ciej dzieje się tak, gdy kupimy bilet ulgowy i podczas kontroli biletów, okazuje się,  że legitymacja została w innej kurtce lub torbie. Co wtedy?

Przyjmujemy od kontrolera "mandat". Kłótnie na nic się nie zdadz±, niepotrzebnie przedłużymy cał± sprawę, a w ostateczno¶ci zostanie wezwana policja.

Po otrzymaniu mandatu mamy 7 dni, aby poinformować firmę kontroluj±c±, że jeste¶my uprawnieni do korzystania z przejazdów ulgowych. W tym celu trzeba zeskanować* blankiet opłaty dodatkowej oraz ważn± legitymację i przesłać pod adres: odwolania@transkontrol.pl(warto potem zadzwonić do firmy Trans Kontrol 61/ 65 62 115 i sprawdzić czy nasz mail z zał±czonymi skanami został odebrany). Konieczne jest też zapłacenie opłaty manipulacyjnej w wysoko¶ci 8 zł na numer konta podany na odwrocie blankietu, ale dzięki temu unikamy konieczno¶ci zapłacenia pełnej opłaty dodatkowej, która zazwyczaj wynosi 80 zł.

Jeżeli będziecie Państwo mieli w±tpliwo¶ci i pytania dotycz±ce opłat dodatkowych, proszę się kontaktować z firm± Trans Kontrol lub z punktem obsługi klienta przy ul. Czarnkowskiej 9, tel. 61/ 842 22 10.

Można też zrobić kserokopie i wysłać je pod numer 61/ 65 62 115¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: -3 (+0 , -3)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Ulgowy
Data: 21.06.2013 09:05:32

mówi±c prosciej w takim przypadku trzeba kanarkowi przypierd..lić z gazety obornickiej w czoło.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071