Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

W miniony czwartek w Urzędzie Miejskim w Obornikach po raz kolejny odbyło się spotkanie sołtysów Gminy Oborniki z Burmistrzem Tomaszem Szram±.

 

Głównymi tematami podjętymi na spotkaniu była kwestia Dożynek Gminnych, gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sprawozdanie z projektów realizowanych na wsiach.

Spotkanie rozpoczęło się przekazaniem sołectwa Gołębowo nowemu sołtysowi, którym została Bogumiła Orłowicz. Pożegnano tym samym Stanisława Kukułę, który funkcję pełnił t± przez niemal dziesięć lat. Odchodz±cy sołtys zadeklarował pomoc i radę dla osiemnastej już kobiety w Gminie piastuj±cej te zaszczytn± funkcję. Kolejnym punktem spotkania było wyst±pienie dyrektora Obornickiego Centrum Sportu Jacka Okpisza, który przedstawił wszystkim zebranym temat Sołtysiady i Turnieju Wsi. Sołtysiada czyli turniej piłki nożnej wsi odbędzie się 4 maja br. na stadionie Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach przy ul. Objezierskiej 2. Tradycyjnie już turniej wliczany będzie do generalnej klasyfikacji Turnieju Wsi odbywaj±cego się dnia 27 lipca. Uczestniczy spotkania poruszyli kwestie ubezpieczenia, które ich zdaniem winno być wykupione. Wspomniano w tym miejscu rywalizacje w Objezierzu zakończone kontuzj± jednego z uczestników, a przy tym problemami z wypłat± ubezpieczenia. Zdecydowano by wszystkich uczestników zmagań ubezpieczyć grupowo. Kolejnym punktem obrad był wybór miejsca Dożynek Gminnych 2013. W wyborach w szranki stanęły dwie miejscowo¶ci Chrustowo i Łukowo. Kierownik Krzysztof Sroka przedstawił obydwie miejscowo¶ci uczestnikom. Sołtysi zdecydowali, że organizatorem Dożynek będzie Chrustowo, jednocze¶nie zastanawiano się nad organizacj± uroczysto¶ci w sobotę. Bior±c pod uwagę prace polowe na wsi oraz tradycję - ostatecznie Dożynki Gminne odbęd± się 8 wrze¶nia (niedziela). W miejsc tym głos zabrał Tomasz Szrama informuj±c, iż prawie pewnym jest fakt organizacji przez Gminę Oborniki Dożynek Diecezjalnych w 2014 r. Warto zaznaczyć, że na spotkaniu podjęto tematy z zakresu projektu Internet Bliżej Ciebie - przedstawiaj±c popularno¶ć szkoleń z zakresu obsługi komputera, pracy z Internetem na wsiach. Tradycj± wszelkich spotkań z urzędnikami Gminnymi jest szczegółowe informowanie mieszkańców na temat Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej - i tak stało się tym razem. Sołtysi uzyskali informacje na temat zasad naliczania opłat, jak również zasad systemu odbioru odpadów komunalnych. Należy stwierdzić, iż sołtysi niezwykle aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadaj±c pytania, które niekiedy stanowiły niemalże szczegóły. Otrzymali oni również materiały dla mieszkańców swoich sołectw. Warto wspomnieć, że dyskusja nie tylko między uczestnikami ale również dyskusja z Burmistrzem była merytoryczna i pełna dbało¶ci o interesu najważniejszych osób czyli mieszkańców Gminy Oborniki.

Rafał Jagodziński      ¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +2 (+2 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071