Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

W czwartkowe przedpołudnie w Liceum Ogólnokształc±cym im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach odbyło się pierwsze z serii spotkań "Podziel się Pasj±"- "Mam talent, czyli młodzi w akcji". 

Uczniowie przedstawili swoje talenty artystyczne i organizacyjne. Celem tego rodzaju spotkań jest wprowadzenie dzienników w Obornickim Liceum.  

 

Wieczorow± por± w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształc±cego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach na gali zatytułowanej - Podzielmy się pasj±, spotkali się uczniowie i Rodzice. Inicjatywa wieczoru wyszła ze strony Rady Rodziców na czele z Pani± Katarzyn± Roszkiewicz. Nie wszyscy Rodzice mogli uczestniczyć w ¶więcie Patrona i podziwiać swoje dzieci, st±d postanowiono pewne przedsięwzięcia powtórzyć, inne dodać, by uzyskać efekt koncertu. Podczas wieczoru zaprezentowali się wokali¶ci (Dajana Runowska, Joanna Zaborowska, Paulina Walczak), instrumentali¶ci (Piotr Wtorek, Damian Krzymieniewski) adepci sztuki kabaretowej - niemal cała kl.II B oraz aktorzy  - kl.III E z miniatur± teatraln±  inspirowan± " Weselem". Nad przygotowaniem programu i realizacj± czuwali poloni¶ci w osobach: Pani Agnieszki Małgorzaty Balcerowiak oraz pana Pawła BĽdziaka. Swoj± obecno¶ci±  podczas wieczoru zaszczycili nas także Pan Andrzej Okpisz wicestarosta obornicki oraz Pan Paweł Drewicz Naczelnik Wydziału O¶wiaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Obornikach. Podczas spotkania wręczono nagrody uczniom, którzy uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym "Fraszka" - za pierwsze miejsce w szkole nagrodę odebrała Marianna KuĽniak z kl.II B a za drugie miejsce w kraju - Łukasz Thomas z kl.III B. Warto dodać, że w trakcie koncertu licytowano obraz namalowany przez uczennicę z kl.III B - Martę Majkowsk±, obraz  pt. Dama z łasiczk± a zwyciężczyni± licytacji została Przewodnicz±ca Rady Rodziców Liceum Pani Katarzyna Roszkiewicz. Obraz namalowany przez Martę to też jej wkład w przedsięwzięcie o nazwie "Podzielmy się pasj±". Bardzo ciesz± osi±gnięcia uczniów, tym razem objawione w sferze humanistyczno-arytystycznej (wcze¶niej mogli¶my poznać ich osi±gnięcia sportowe i naukowe), serdecznie im gratulujemy. Ten przemiły wieczór  dostarczył podwójnych powodów do zadowolenia, gdyż po pierwsze mogli¶my podziwiać talenty uczniów, a po drugie był to doskonały przykład na współpracę z Rodzicami. Pozostaje mieć nadzieję, że cyklicznie organizowane tego typu spotkania zachęc± coraz większ±  ilo¶ć Rodziców do obecno¶ci w szkole. Wieczór z talentami uczniów pełen był kameralnego nastroju. Redakcja jako uczestnicy spotkania była zaskoczona profesjonalizmem uczniów i ich inwencj± twórcz±. Jak się okazuje w Licealistach drzemi± niezmierzone pokłady kreatywno¶ci, które doskonale rozwija i wykorzystuje szkoła. Ciesz± za tym tego rodzaju przedsięwzięcia. Dodatkowo, wspomnieć warto o Drzwiach Otwartych w Liceum które odbęd± się 6 kwietnia o godz. 10.00. - Z niecierpliwo¶ci± czekamy na to co przygotuj± uczniowie. Wieczór dzielenia się pasj± zakończyły rozmowy przy kawie i cie¶cie przygotowanym przez Radę Rodziców.

 

A.K.B, R.J  ¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +1 (+1 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071