Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

W jeden z ostatnich czwartkowych wieczorów w go¶cinne progi  Biblioteki Publicznej zawitała tym razem  pani Halina Zięcik z Przedcza (Wschodnia Wielkopolska).  

Przyjęła ona z rado¶ci±  zaproszenie Towarzystwa Miło¶ników Ziemi Obornickiej , gdyż od roku 2009 próbuje wyja¶nić nieznan± historię,
zwi±zan± z bohaterskim żołnierzem Wojska Polskiego pochodz±cym z Obornik lub okolic.

 12 wrze¶nia 1939 patrol żołnierzy polskich, pochodz±cych z naszego regionu jad±cych na rowerach w okolicy Izbica Kujawska - Przedecz został ostrzelany przez  żołnierzy Wehrmachtu. W¶ród poległych znalazł się kapral WP Wiktor Wentz. Został on pochowany na cmentarzu parafialnym w  Przedczu Tamtejszy proboszcz sporz±dził akt zgonu. Miejscowa ludno¶ć , w  tym także młodzież szkolna opiekuje się grobem bohatera z wojny obronnej  Polski 1939. Pani Halina Zięcik pokazała zdjęcie grobu żołnierza  i  opowiedziała  o swoich dotychczasowych badaniach, maj±cych na celu
 odnalezienie rodziny poległego w obronie Ojczyzny żołnierza,
 przypuszczalnie pochodz±cej z okolic Parkowa. Ma wielk± nadzieję, że przy pomocy  społeczeństwa powiatu obornickiego  uda się doprowadzić poszukiwania do szczę¶liwego finału. W¶ród licznie zgromadzonych słuchaczy był nestor  polskiego ruchu oporu z II wojny ¶wiatowej w Obornikach  -
 Roman Gierka - autor wielu publikacji o losach mieszkańców naszego powiatu  w II wojnie ¶wiatowej.
 Spotkanie w bibliotece być może pozwoli, dzięki wspólnemu zaangażowaniu ludzi dobrej woli, wyja¶nić jeszcze jedn± nieznan± tajemnicę II wojny  ¶wiatowej. ¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071