Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

O ile placówki szpitalne kojarz± się z bólem i chorob± to jednak w obornickim szpitalu jest oddział, na którym pacjenci i ich rodziny przeżywaj± często nieopisywaln± rado¶ć.  

Mowa oczywi¶cie o położnictwie - gdzie rodzi się nowe życie

Za po¶rednictwem naszej gazety, która publikuje zdjęcia niemal wszystkich, nowonarodzonych maluszków w obornickim szpitalu, nasi Czytelnicy wespół ze "¶wieżo upieczonymi" rodzicami na bież±co mog± przeżywać rado¶ć CUDU NARODZIN. Wspaniała współpraca z personelem oddziału ginekologiczno - położniczego obliguje nas więc do corocznego podsumowania ich pracy, co wła¶nie czynimy.

Na oddziale ginekologiczno - położniczym znajduje się 27 łóżek w tym 11 w czę¶ci ginekologicznej, 14 w czę¶ci położniczej i dwa na sali porodowej. Przebywaj±cymi tam pacjentkami,  opiekuje się poęciu lekarzy, dziesięć położnych i dwie pielęgniarki.

W 2012 roku na odział przyjęto ogółem 1218 pacjentek.  W tym czasie urodziło się 446 dzieci, w tym 2 ci±że bliĽniacze. W¶ród noworodków odnotowano 212 dzieci z rodzin mieszkaj±cych na wsi i 234 z rodzin, mieszkaj±cych w mie¶cie. Interesuj±cym jest fakt, że w minionym roku, w odróżnieniu od poprzednich lat,  urodziło się więcej chłopców - 235, niż dziewczynek - 211.  Wykonano 139 cesarskich cięć co stanowi 31% wszystkich porodów na oddziale. Do powyższych statystyk warto dodać, że zaledwie 16 dzieci przyszło na ¶wiat z wag± urodzeniow± poniżej 2500g, 364 z nich ważyło między 2500g a 3990g i aż 66 dzieci przekroczyło wagę 4000g.

Na oddziale ginekologiczno położniczym wykonano 386 zabiegów diagnostyczno - leczniczych co stanowi ¶rednio, więcej niż jeden zabieg dziennie. Należy również wspomnieć, że w obornickim szpitalu funkcjonuje gabinet ginekologiczny ale o ilo¶ci przyjętych w nim pacjentek poinformujemy przy podsumowaniu pracy poradni specjalistycznych.  

Mimo ogólnie trudnej sytuacji w polskiej służbie zdrowia, personel oddziału oraz dyrekcja szpitala cały czas zabiegaj± o udoskonalanie i doposażanie ginekologii i położnictwa w nowoczesny sprzęt i aparaturę. W 2012 roku udało się, dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego oraz działaniu radnego powiatowego zainstalować tam system klimatyzacyjny na salach - porodowej i zabiegowej, co znacznie poprawiło warunki leczenia i porodów, przebywaj±cych tam pacjentek. W ubiegłym roku na potrzeby oddziału udało się też zakupić pulsoksymetr - aparat do monitorowania czynno¶ci życiowych; oraz KTG - urz±dzenie służ±ce do monitorowania czynno¶ci serca, płuc i skurczów macicy.

Ginekologia i położnictwo obornickiego szpitala nie jest idealnie wyposażonym w najnowocze¶niejszy sprzęt i aparaturę, oddziałem ale z pewno¶ci± pracuje na nim do¶wiadczony, profesjonalny i zaangażowany w swoj± pracę, personel z powołania. Dzięki temu panuje tam wspaniała i ciepła atmosfera, która jest nieodzownym czynnikiem nie tylko dla przyszłych mam i ich pociech ale również dla pacjentek, obarczonych chorob± kobiec±.

Brygida Małecka ¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+1 , -1)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071