Data: , Źródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

Bezrobotny zgłasza się w celu dokonania rejestracji w urzędzie pracy właściwym, ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie. Jeśli nie posiada żadnego zameldowania, zgłasza się do urzędu pracy, na którego obszarze przebywa i składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowany w innym urzędzie pracy.  

ABC Bezrobotnego

Każda osoba zgłaszająca się do rejestracji wypełnia KARTĘ REJESTRACYJNĄ.

Wypełniane są tylko pola BIAŁE tej karty. Każda informacja zapisana w karcie rejestracyjnej podlega sprawdzeniu

 i weryfikacji przez pracownika urzędu z oryginałami dokumentów dostarczonych w chwili rejestracji. Osoba rejestrująca się poświadcza własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika urzędu wiarygodność danych i oświadczeń zawartych w karcie.

 

     Dokumenty wymagane przy rejestracji:

 

1.  Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu inny dokument tożsamości z potwierdzeniem zameldowania),

2.  Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, uczelni, kserokopie ukończonych kursów, prawa jazdy itp.

3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o okresach wykonywania innej pracy zarobkowej (umowa zlecenie itp.) -oryginały świadectw pracy są tylko do wglądu .

Osoby, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy np.: ¾ czy ½ etatu lub na umowę zlecenie muszą dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków, o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za każdy przepracowany miesiąc (dot. okresów po 1 stycznia 1997r.),

4.  Książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU /dot. osób, które odbyły służbę wojskową poza okresem zatrudnienia,

5. W przypadku osób, które prowadziły własną działalność gospodarczą konieczne jest dostarczenie wszystkich decyzji

o wykreśleniu bądź zawieszeniu działalności wraz z zaświadczeniami ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

6. Osoby, które pobierały świadczenia z ZUS powyżej 30 dni ( zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego ) po ustaniu zatrudnienia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania tego świadczenia z informacją jaka była podstawa tego świadczenia ( mniejsza, równa, bądź wyższa od minimalnego wynagrodzenia ).

7.  W przypadku przebywania na rencie - decyzje o przyznaniu i wstrzymaniu renty ( kserokopie ) lub zaświadczenie z

ZUS-u o okresie pobierania renty.

8.   Osoby niepełnosprawne powinny dostarczyć do rejestracji oprócz ww. dokumentów również orzeczenie

o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ ( kserokopie ).

9.   Dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.

10. Daty urodzenia i numery pesel członków rodziny, którzy mają być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

11. Osoby, które pobierają rentę rodzinną powinny przedłożyć przy rejestracji aktualną decyzję o wysokości renty rodzinnej.

W przypadku gdy bezrobotny był już zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, ponowna rejestracja polega na wprowadzeniu do rejestru nowych danych lub aktualizacji istniejących.

 

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu : 61 / 653 66 36

 

Aktualne oferty pracy:

 

Magazynier, elektromechanik, monter instalacji sanitarnych, monter konstrukcji aluminiowych, sprzedawca, sprzedawca-krawiec, murarz - szpachlarz, spawacz, ślusarz, kierownik robót budowlanych lub inżynier budowy, kierownik zespołu monitoringu księgowego przy lokalnej spółdzielni, prezes jednoosobowego zarządu lokalnej spółdzielni socjalnej, dyrektor jednostki szkoleniowej przy lokalnej spółdzielni socjalnej, specjalista ds. promocji, absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrycznego - technika świetlna lub urządzenia i instalacje elektryczne,  przedstawiciel oświatowy, handlowiec/specjalista ds. sprzedaży, doradca techniczno - handlowy, pracownik biurowy ze znajomością języka niemieckiego,  kierowca kat. C + E, krawcowa, szwaczka, rzeźnik - ubojowiec, stolarz, operator maszyn poligraficznych / do przyuczenia, pracownik porządkowy, pracownik gospodarczy, palacz

Dodatkowe informacje dotyczące aktualnych ofert pracy uzyskać można pod numerem telefonu

 61/ 653 66 41 lub na stronie www.pup.oborniki.infoŹródło:


Gorące tematyDołącz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętności, poprawiaj relacje z rodziną i przyjaciółmi korzystając z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji książkowych.

Ocena tego artykułu: +2 (+5 , -3)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Marian
Data: 26.12.2012 16:38:36

A jak byłem przed świętymi to powiedzieli że oferty są nieaktułalne


Kamil
Data: 27.12.2012 13:20:59

Są aktualne,z tego co wiem dwie oferty ale umowa na czas określony.


Jurek
Data: 27.12.2012 20:48:07

Chętnie przyjmę zatrudnienie w charakterze pracownika porządkowego lub rzeżnika ubojowca.W sumie to mógłbym wykonywać obydwa zawody naraz(także dorywczo).


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gorące tematy
Gorące dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071