Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

W czwartek 6 grudnia OOK z okazji Mikołajek zaprosiło oborniczan na Grupowe Zabawy Improwizacj± Kabaretow±, czyli GZIK!  

Gospodarzem wieczoru była Grupa Improwizuj±ca "Szamotuły -Wronki-Krzyż", w skład której wchodz± arty¶ci poznańskich formacji kabaretowych, m.in.Kabaretu "Czesuaf " czy "Kabareciarni" znanego, uwielbianego i niezwykłego kabareciarza - Zenona Laskowika !

Było to wyj±tkowe wydarzenie artystyczno - kabaretowe ponieważ niewiele koncertów czy wydarzeń artystycznych jest w takim stopniu uzależniona od udziału widzów. Tego wieczoru na oczach publiczno¶ci powstawały jedyne i niepowtarzalne, improwizowane "na żywo" historie w oparciu o sytuacje i bohaterów wymy¶lonych wła¶nie przez ni±. Na występ złożyły się gry improwizacyjne, znane miło¶nikom gatunku m.in. z amerykańskiego telewizyjnego programu "Whose Line Is It Anyway?". Każda gra to krótka historia oparta się na sugestiach widzów, którzy decyduj± m.in. gdzie zostanie rozegrana scenka czy w jakie role maj± wcielić się aktorzy. To publiczno¶ć nadaje cechy charakteru bohaterom, daje im do rozwi±zania problem, a nawet decyduje w jakim języku maj± się porozumiewać. Choć przebieg zdarzeń na scenie podczas GZIK-a jest zupełnie nieprzewidywalny, nie oznacza to jednak, że panuje na niej chaos. - Poszczególne gry maj± swoje zasady, których aktorzy staraj± się trzymać. Nasze występy to wypełnianie improwizacjami pewnych ustalonych ram, dzięki czemu widzowie mog± nie tylko oceniać nasz± wyobraĽnię i kreatywno¶ć, ale również maj± okazję kibicować nam podczas niełatwego zmagania się z narzuconymi ograniczeniami. Nierzadko to wła¶nie heroiczna walka aktora z narzuconymi przez reguły gry ograniczeniami okazuje się być dużo zabawniejsza, niż gładko wypowiedziany i przemy¶lany wcze¶niej żart - tłumacz± uczestnicy zabawy. Improwizacje kabaretowe s± coraz bardziej popularn± form± rozrywki w naszym kraju. Najbardziej znanymi przedstawicielami polskiej sceny "impro" s± pochodz±ca z Trójmiasta formacja W Gor±cej Wodzie Kompani czy krakowska grupa AD HOC. Na ekranach telewizorów od kilku lat można ¶ledzić improwizowany serial "Spadkobiercy 

INGRID ¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +2 (+2 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071