Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

Jednym z punktów ostatniej sesji Rady Powiatu było zatwierdzenie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Szpitala. 

Zmiany te dotyczyły decyzji Rady Gminy Oborniki w sprawie odwołania ze składu tej rady delegowan± na pocz±tku kadencji, radn± Renatę W±sowicz i zast±pienia jej radnym Krzysztofem Hetmańskim.

Przypomnijmy, że na ostatniej sesji Rady Gminy większo¶ci± głosów radnych koalicyjnych odwołan± Renatę W±sowicz z Komisji Rewizyjnej  z Komisji Statutowej oraz z Rady Społecznej Szpitala.  Argumentacja tych decyzji rodzi spore w±tpliwo¶ci, a nawet przypuszczenia, że jest to kara za opuszczenie szeregów PO oraz Klubu Radnych Koalicji,  zwłaszcza w przypadku Rady, w której członkostwo jest całkowicie bezpłatne a sprawy tam rozważane s± społeczne i wydaj± się całkowicie apolityczne. Wiemy też, że sami członkowie Rady od spraw szpitala cenili radn± W±sowicz  nie mieli żadnych zastrzeżeń do jej pracy.

Nim Rada Powiatu zagłosowała powyższ± uchwałę radni opozycji zapytali o konkretny powód zmian. Odpowiedzi na to pytanie udzielił Paweł Drewicz, obecny wiceprzewodnicz±cy obornickiej Rady Gminy. Wyja¶nił, że decyzja ta została podjęta z powodu rezygnacji radnej W±sowicz z przewodniczenia w Klubie Radnych Koalicyjnych, którzy delegowali j± jako swoj± przedstawicielkę w Radzie Społecznej Szpitala.  Sugestywne wyja¶nienie P. Drewicza natychmiast wyłapał radny Łukaszewski, pytaj±c  - czy W±sowicz była przedstawicielk± Klub Koalicyjnego czy całej Rady Gminy? Zapytany, wahaj±c się chwilę, odpowiedział - że całej Rady Gminy, jednak gdyby R. W±sowicz nie była członkiem Klubu, nie byłaby też nigdy wydelegowana do reprezentowania jej w Radzie Społecznej Szpitala.

Z wypowiedzi tej jednoznacznie wynika, że nawet delegowanie do tak "niewinnej" rady, jak± jest Rada Społeczna ma swój podtekst polityczny i nie ma znaczenia fakt, czy kto¶ dobrze sprawuje swoj± funkcję czy nie. Czy znowu zaskutkowało tu wszechobecne "politykierstwo"?

Na koniec dodajmy, że na bazie szczegółowych analiz informacji, które posiadamy wynika, że nie przypadkowym jest to - kto zast±pił Renatę W±sowicz w reprezentowaniu Rady Gminy w Radzie Społecznej Szpitala.

Brygida Małecka ¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +4 (+5 , -1)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071