Data: , Źródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikachw latach 2012 - 2013 realizuje projekt konkursowy "Profesjonalna kadra - skuteczne działania"

Projekt został przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Rodzaj wsparcia:

  • finansowanie wynagrodzenia licencjonowanego pośrednika pracy i doradcy zawodowego w okresie od 01.03.2012 do 30.04.2013 - 2 osoby.

Do głównych zadań pośrednika pracy należy udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, informowanie o prawach i obowiązkach związanych z korzystaniem z usług pośrednictwa pracy. Proponowanie osobom zarejestrowanym innych form aktywizacji zawodowej organizowanej przez Urząd. Pozyskiwanie i przyjmowanie ofert pracy od pracodawców. Przeprowadzanie selekcji i rekrutacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy pod kątem odpowiednich ofert pracy oraz kierowanie ich na wolne stanowiska pracy. Informowanie bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców o sytuacji na lokalnym rynku pracy. Współdziałanie z innymi urzędami w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

Z kolei poradnictwo zawodowe pomaga skonkretyzować pragnienia związane z karierą zawodową, poznać zachowania oraz odkryć i wykorzystać w pracy mocne strony. Doradca zawodowy i osoba korzystająca z jego pomocy wspólnie pracują nad świadomym i samodzielnym podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu, zmiany kwalifikacji, planowania kariery zawodowej i poszukiwania zatrudnienia. Doradztwo zawodowe nie ogranicza się do jednej grupy zawodowej czy wiekowej - z usług doradcy mogą korzystać zarówno osoby młode, wkraczające na rynek pracy, mające problem z wyborem zawodu, jak również osoby z doświadczeniem zawodowym, które muszą zmienić profesję, ze względu na zmiany zachodzące na rynku pracy. Doradca pomaga osobie nieposiadającej doświadczenia zawodowego w zaplanowaniu działań umożliwiających podjęcie zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

Uczestnicy projektu:pracownicy PUP Oborniki - 2 osoby.

Koszty realizacji projektu: 67.275,60 zł (środki publiczne), w tym:

  • 57.184,26 zł (85% / środki EFS),
  • 10.091,34 zł (15% / wkład własny).

Koszt przypadający na jednego uczestnika:33.637,80 zł.

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków instytucjonalnych dla prowadzenia skutecznych działań związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację celi szczegółowych. Do nich należą:

  • spadek liczby osób bezrobotnych przypadających na jednego pośrednika pracy i doradcę zawodowego, a tym samym poprawa zdiagnozowania potrzeb klientów urzędu,
  • podniesienie świadomości społeczeństwa związanej z równością szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
  • zwiększenie dostępności do usługi poradnictwa zawodowego. Praca z doradcą pozwala osobom mającym problem związany z zatrudnieniem na zwiększenie szans na sukces zawodowy, a tym samym podniesienie efektywności i trafności innych usług świadczonych przez urząd pracy,
  • zwiększenie liczby pośredników korzystnie wpłynęło na realizację głównego celu pośrednictwa pracy realizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy. 


Źródło:


Gorące tematyDołącz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętności, poprawiaj relacje z rodziną i przyjaciółmi korzystając z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji książkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gorące tematy
Gorące dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071