Data: , Źródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

W drugiej części punktu, dotyczącego spraw obornickiego szpitala były "gorące" w ostatnim czasie, kwestie koniecznych zadań inwestycyjnych tej placówki. 

Albo rozbudowa albo likwidacja

Rzeczową i obszerną relację w tej sprawie przedstawił radnym na ostatniej sesji, sekretarz Powiatu, pan Piotr Sitek.

Od 1 stycznia 1999r, tutejszy SP ZOZ stał się formalnie własnością Powiatu Obornickiego, który  od tego momentu odpowiada za organizację i funkcjonowanie szpitala.  Tym samym, Zarząd Powiatu jako organ założycielski  zobowiązał się do nadrobienia wieloletnich zaniedbań i dostosowania obiektów szpitalnych do wymogów Ministra Zdrowia.  W związku z powyższym, na przestrzeni ostatnich lat Powiat poniósł znaczące wydatki na rozbudowę, remonty i modernizację szpitala. Przypomnijmy ważniejsze inwestycję, które zostały w tym czasie wykonane z budżetu Powiatu w tym z udziałem środków zewnętrznych: blok operacyjny z centralną sterylizacją, łącznik, w którym zainstalowano transport pionowy dla całego szpitala, izba przyjęć, OION, pracownie (radiologiczna i endoskopowa), oddz. ortopedii, zespół poradni specjalistycznych oraz pełna termomodernizacja obiektu (wymiana okien, ocieplenie ścian, wymiana i ocieplenie dachów, zamontowanie ogniw foto - woltanicznych).  Tylko Powiat z własnych środków, obligacji i kredytów wydał na powyższe inwestycje ponad 13mln 883tys.zł.  Oprócz tego, pozyskano również  na ten cel środki z WFOŚ, Urzędu Marszałkowskiego oraz od obornickich samorządów gminnych.  W sumie od 1999r zainwestowano w tutejszy szpital 21mln 621tys.zł.

Wszystkie te inwestycję wyczerpały możliwości finansowe Powiatu a jeszcze nie wszystko zostało zrobione zgodnie z  aktualną Ustawą z dn. 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Na dziś wymagań powyższych nie spełniają rzec by można, "sztandarowe" odziały szpitala w tym: chirurgiczny, wewnętrzny, ginekologiczno - położniczy, dziecięcy oraz laboratorium analityczne.  Aby obornicki szpital, który jest najważniejszą  w powiecie instytucją - mógł dalej funkcjonować i służyć mieszkańcom całkowite dostosowanie placówki do wskazanych wymogów musi nastąpić do dn. 1 stycznia 2017r.

Po wielu analizach statystyk medycznych i  szerokich konsultacjach medycznych z udziałem dyrekcji i kierownictwa (ordynatorów) szpitala, stwierdzono, że koniecznym jest dobudowanie dwukondygnacyjnego budynku przy łączniku o łącznej powierzchni 2400m2,  w którym zlokalizowane mają być odziały: chirurgiczny (45 łóżek), wewnętrzny (35 łóżek), dziecięcy (16 łóżek) oraz pracownia EKG i 3 gabinety lekarskie. Szacunkowy koszt tej inwestycji wynosi ok. 7 mln zł. 

Od kilku miesięcy trwają prace związane z powyższą koncepcją. W październiku Zarząd Powiatu podpisał umowę z Pracownią Projektową na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego planowanego budynku, który będzie podstawą do ogłoszenia przetargu w systemie "projektuj i buduj".

Rozbudowa szpitala jest możliwa wyłącznie pod warunkiem wsparcia finansowego gmin Powiatu Obornickiego. W tej sprawie trwają obiecujące rozmowy z wójtem,  burmistrzami i radnymi obornickich gmin.  Jeżeli uda się dojść do porozumienia już w połowie 2013r zostanie ogłoszony przetarg na projekt i wykonawstwo z założeniem zakończenia zadania w pierwszej połowie 2015r.

Zakłada się również, że istnieje możliwość rozszerzenia działalności szpitala o niezwykle potrzebny w naszym powiecie, odział dla osób długotrwale chorujących (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy lub Hospicjum) w pomieszczeniach gdzie dziś znajduje się oddz. wewnętrzny.

Plany Zarządu Powiatu w sprawie szpitala wydają się być bardzo konkretne i rzeczowe, jednak radni zwłaszcza opozycyjni,(chyba tylko dla zasady) zadali w tej sprawie kilka pytań - Radny Bżdziak zapytał czy w planach rozważono partnerstwo publiczno - prywatne? Radny Łukaszewski  zapytał o odległe plany, związane z wyposażeniem i wykończeniem nowego budynku oraz poddał pod wątpliwość całe przedsięwzięcie, argumentując to lakonicznym stwierdzeniem - że tak naprawdę, to nie wiadomo co wydarzy się do 2017 roku, więc może nie warto narażać gmin na wydatki? Radny Zimny zapytał - czy nie można by było zlecić od razu szacunku wyposażenia i dokończenia budynku? Odpowiedzi  na te pytania,  udzielone przez sekretarza ostatecznie zamknęły punkt, związany ze sprawami szpitala. Partnerstwo publiczno - prywatne jest ogromnie ryzykownym dla tego przedsięwzięcia.  Rozmowy na tematy wyposażenia i dokończenia budynku oraz obecnie wykonany szacunek kosztów z tym związanych jest dziś przedwczesne.  Fakt, że nikt nie jest w stanie przewidzieć - do wydarzy się do 2017r nie upoważnia Zarządu Powiatu do nie robienia niczego w tej sprawie a tym samym do skazywania szpitala na likwidację.

Brygida Małecka Źródło:


Gorące tematyDołącz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętności, poprawiaj relacje z rodziną i przyjaciółmi korzystając z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji książkowych.

Ocena tego artykułu: +7 (+7 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gorące tematy
Gorące dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071