Data: , Źródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

Na ostatniej sesji Rady Powiatu, jeden z punktów tych obrad był poświęcony sprawom, najważniejszej w powiecie instytucji, jaką jest SP ZOZ w Obornikach. 

Omówiono w nim kontraktowanie usług na 2013 rok, niezbędne zadania inwestycyjne na lata 2013 - 2016 oraz budzący największe emocje, wynik finansowy szpitala w odniesieniu do  ewentualnego przekształcenia własnościowego placówki.

Część związaną z finansami szpitala omówiła Urszula Bak, naczelnik Wydz. Zdrowia Starostwa Powiatowego. Na wstępie przedstawiła ona ogólną sytuację szpitali powiatowych w Polsce. Niestety, nie wygląda ona najlepiej. Ok. 100 szpitali zakończy rok 2012 wynikiem ujemnym, z czego połowa z nich odnotuje straty, przewyższające wartość amortyzacji co oznacza, że będzie trzeba przekształcić je w przyszłym roku w spółki. Z obserwacji wynika jednak, że przekształcanie szpitali w spółki nie załatwia problemu. Z przekształconych dziś 133 szpitali aż 47% kumuluje nowe, niespłacone zobowiązania i nadal para się z kłopotami finansowymi.  Dla porównania, wśród publicznych szpitali długi ma 39%.  W sumie, ogólnopolski dług wszystkich placówek szpitalnych wynosi ok. 10 mld. Zł.

Jak sytuacja wygląda w obornickiej placówce?  Po III kwartałach br.  tutejszy szpital  wykazał stratę 120tys. 679zł.  Wykazany wynik  jest skutkiem przeksięgowania  kwoty 737tys. 770,zł wynikającej z niezamortyzowanej wartości początkowej aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji.  Warto przypomnieć, że w 2011 roku strata obornickiego szpitala wynosiła wielokrotnie więcej bo 1,4mln zł.  

Z powyższego wnioskujemy więc - co również stwierdził Zarząd Powiatu - że w obliczu wykazanego sprawozdania finansowego nie ma na razie zagrożenia i konieczności przekształcenia obornickiego szpitala w spółkę. 

Zażegnane przekształcenie oraz bardzo imponujący wynik, który w obliczu innych powiatowych lecznic wypracował obornicki szpital nie oznacza  jednak, że placówka nie ma kłopotów finansowych.  Duży wpływ na nie mają tzw. nadwykonania  Dla porównania, w minionych latach kwoty nadwykonań, za które w większość NFZ nie płacił przekraczały 1,5mln zł w skali rocznej. W tym roku w okresie 10 m-cy  nadwykonania szpitala wynoszą 817tys. zł z czego 111,5tys. zł zostały wykonane na neonatologii i za nie NFZ  na pewno zapłaci oraz 174tys. zł na oddziale anestezjologii i OIOM, które także z dużym prawdopodobieństwem zostaną zapłacone przez fundusz.

Wynik finansowy szpitala na III kwartały wydaje się być bezpiecznym i dalekim od sytuacji, w której konieczne byłby działania Zarządu Powiatu, zmierzające do przekształcenia placówki, jednak mało komfortowa sytuacja w  polskiej służbie zdrowia zmusiła  Dyrekcję szpitala oraz Zarząd Powiatu do powzięcia działań, zmierzających do utrzymania trwałej rentowności szpitala. W oparciu o straty, które obornicki szpital wygenerował w 2011r, w lutym br. Zarząd uchwałą zobligował Dyrekcję szpitala do podjęcia kroków, polegających na obniżeniu kosztów do wartości kontraktów NFZ oraz warunków na rynku lokalnym. Działania takie zostały skutecznie podjęte, co wykazuje sprawozdanie finansowe  szpitala, przedstawione na ostatniej sesji oraz przewidywania, że do końca roku 2012 straty szpitala mogą się jeszcze zmniejszyć.  

Na koniec dodać należy, że zaangażowanie wszystkich zainteresowanych sprawą uniknięcia przekształcenia szpitala, które mogło by być pierwszym gwoździem do trumny zakładu, czyli likwidacji szpitala w Obornikach, zaskutkowało nie tylko wykazaniem niskiego (niegroźnego) zadłużenia szpitala ale również podwyższeniem kontraktów  na 2013 rok. Mówiąc wprost - w dobie ogólnopolskiego kryzysu służby zdrowia, obornicki szpital jest bezpieczny bo  zarządzany prawidłowo i póki co, nie jest zagrożony przekształceniem a w perspektywie również likwidacją.  Trzeba tylko utrzymać zapał i determinacje w walce o jego "być albo nie być", czego Zarządowi Powiatu i Dyrekcji szpitala, serdecznie życzymy.

Brygida Małecka Źródło:


Gorące tematyDołącz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętności, poprawiaj relacje z rodziną i przyjaciółmi korzystając z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji książkowych.

Ocena tego artykułu: +5 (+6 , -1)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gorące tematy
Gorące dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071