Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Obornikach, bardzo ciekawy program przedstawiła przedstawicielka Inicjatywy Jessica . 

W ramach rewitalizacji  Obornik będzie można wzi±ć pożyczkę. JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas - wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich) - jest inicjatyw± Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inicjatywa ta umożliwia państwom członkowskim finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane ¶rodki finansowe mog± być wielokrotnie wykorzystane.
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) dla woj. wielkopolskiego oraz miast na prawach powiatu woj. pomorskiego. Działaj±c jako FROM oferuje inwestorom realizuj±cym projekty miejskie preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA realizowanej ze ¶rodków dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 dla w/w województw.

  INGRID¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071