Data: , ¬ródło: KPPSP Oborniki, Oborniki

22 listopada br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach odbyła się prezentacja możliwo¶ci technicznych nowo pozyskanego sprzętu jakim jest kamera termowizyjna. 

W prezentacji udział wzięli:
Senator Rzeczypospolitej Polskiej - Jan Filip Libicki;
Starosta Powiatu Obornickiego - Pan Adam Olejnik;
Burmistrz Miasta i Gminy Oborniki - Pan Tomasz Szrama;
Burmistrz Miasta i Gminy Oborniki - Pan Bogusław Janus;
Wójt Gminy Ryczywół - Pan Jerzy Gacek;
Radny Miasta Poznania - Pan Wojciech Wo¶kowiak;
Prezes Zarz±du Oddziału Powiatowego Zwi±zku Ochotniczych Straży Pożarnych w Obornikach - dh Krzysztof Tomaszewski.
W pierwszej czę¶ci spotkania zaproszeni go¶cie zapoznali się
z możliwo¶ciami technicznymi kamery:
Przeno¶na kamera termowizyjna typu Dräger UCF 9000 przystosowana jest do pracy w wysokiej temperaturze, dymie oraz wodzie natryskowej. Zasad± jej działania jest różnicowanie występuj±cych temperatur w skanowanym pomieszczeniu, obiekcie lub przestrzeni otwartej w następuj±cych trybach:
- poszukiwanie ludzi i monitorowania stanu poszkodowanych,
- tryb detekcji ognia (gaszenia pożaru),
- tryb thermal scan (wszystkie temperatury powyżej ustawionej warto¶ci progowej s± wyróżniane kolorami),
- tryb zewnętrzny przeznaczony do poszukiwania osób w terenie,
- tryb szczelno¶ci (lokalizowanie wypływaj±cej cieczy),
- tryb Scan Plus (powierzchnie posiadaj±ce temp. powyżej warto¶ci progowej będ± zaznaczane w kolorze),
- tryb wizualny (sporz±dzanie dokumentacji szkód),
Zakres temperaturowy funkcjonowania kamery to przedział od - 40 st. C do 1000 st. C. Dzięki jej wykorzystaniu ratownik nie będzie musiał rozpoznawać zagrożeń organoleptycznie, a tym samym poprawi się jego bezpieczeństwo podczas prowadzenia działań ratowniczo - ga¶niczych.
W kolejnej fazie spotkania w specjalnie przygotowanym i zadymionym pomieszczeniu zaproszeni go¶cie mieli okazję odnaleĽć uwięzion± osobę oraz zlokalizować ognisko pożaru ukrytego.
Następnie przy filiżance ciepłej kawy Komendant Powiatowy PSP w Obornikach bryg. Sławomir Zdrenka zaprezentował plan i kierunki rozwoju podstawowego ratownictwa specjalistycznego w powiecie obornickim oraz przedstawił wstępne uwagi i wnioski dotycz±ce ostatnio przeprowadzonych przegl±dów technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych wł±czonych do KSRG.

Opracował: kpt. Dariusz Szrama ¬ródło: KPPSP Oborniki

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071