Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

W dniach 19- 21 paĽdziernika grupa sze¶ciu uczennic   Zespołu Szkół w Objezierzu przebywała w Lubece na zaproszenie Copernicus Vereinigung - stowarzyszenia, które zorganizowało polsko - niemieck± konferencję naukow± pt. "Polsko- niemiecka przeszło¶ć w badaniach młodych historyków".  

Objezierskie uczennice na konferencji naukowej

Wyjazd do Lubeki nast±pił w pi±tek po zajęciach lekcyjnych, a doskonała pogoda i idealna sytuacja drogowa sprawiły, że podróż była wyj±tkowo krótka. Po kolacji i po przedstawieniu uczestników konferencji z Polski i Niemiec obejrzano zdjęcia z podróży studyjnej do Polski latem br., ilustruj±ce nasz kraj w czasie Euro 2012.W sobotę można było usłyszeć wiele ciekawych wykładów i uczestniczyć w dyskusjach naukowych.
Wieczorem  uczennice z Objezierza przedstawiły swoje referaty: Paula Dolińska  z klasy II Gimnazjum o cmentarzu w ¦lepuchowie, Anna Kwiatkowska z klasy III Gimnazjum  o wyróżnieniu Eligiusza Kucharskiego przez Niemiecki Ludowy Zwi±zek Pielęgnacji Grobów, za jego humanitarn± postawę wiosn± 1945 roku, Paulina Jurga z klasy I Technikum Hotelarskiego o Steffenie Mollerze, Zuzanna Burzyk z tej samej klasy o uroczysto¶ciach ekumenicznych w RogoĽnie w maju 2006, Karina Kierstan i Karolina Szczepska z klasy II Technikum Hotelarskiego o dziejach parafii ewangelickiej w Połajewie i o planach zagospodarowania budynku dawnego, połajewskiego ko¶cioła ewangelickiego. Wyst±pienia uczennic z Objezierza i prezentacje młodych badaczek spotkały się z żywymi, dynamicznymi reakcjami uczestników konferencji i nagrodzone zostały gło¶nymi brawami.
 

W niedzielę po zakończeniu seminarium  w drodze powrotnej do kraju zwiedzono miasto Lubekę wraz z ciekawymi ¶wi±tyniami w stylu gotyckim,  starówk±, muzeum Thomasa Manna i obejrzano finał miejscowego maratonu. Pobyt w Lubece był tym razem wyj±tkowy, również dlatego, że młodzieży z Objezierza towarzyszyła ekipa TV Wielkopolska, która rejestrowała przebieg seminarium i zwiedzanie miasta nad Trave.

Adam Maliński ¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071