Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

Nie każdy mieszkaniec Powiatu Obornickiego wie, że w naszym regionie funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarz±dzania Kryzysowego, którego działania polegaj± m.in. ¶cisłej współpracy z powiatowymi, gminnymi i wojewódzkimi służbami w przypadku wyst±pienia sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia życia, zdrowia lub ¶rodowiska (m.in. nawałnice, powodzie, epidemie, skażenia itp.)na obszarze powiatu.  

Podstawowym zadaniem PCZK jest całodobowy monitoring zagrożeń na terenie powiatu. Oparte jest to na stałym kontakcie głównie z takimi jednostkami jak KP PSP, KPP oraz służbami inspekcji . Do zdarzeń nieprzewidywalnych należ± np. te, wywołane warunkami atmosferycznymi. Do przewidywalnych np. kwalifikuj± się imprezy masowe, zgromadzenia publiczne i inne o podobnym charakterze.

Na minionej sesji Rady Powiatu, która odbyła się we wtorek, 30 paĽdziernika jednym z punktów porz±dku obrad było przedstawienie informacji z zakresu zarz±dzania kryzysowego, które przedstawił Roman Szuberski, za-ca naczelnika wydz. spraw Obywatelskich i Zdrowia.   W sprawozdaniu przedstawiono m.in .stan i wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych, organizacyjne i sprzętowe przygotowanie PSP i innych służb jak również wnioski i uwagi dot. zdarzeń, które miały miejsce  w  na naszym terenie w ostatnim okresie.

I tak np. w zwi±zku z silnymi wiatrami, które uszkadzały linie energetyczne mieszkańcy gm. Oborniki i RogoĽna w telefonach do PCZK wyrażali swoje niezadowolenie z powodu słabej operatywno¶ci w działaniu służb energetycznych. Wynikało to m.in. ze znacznie ograniczonej możliwo¶ci dodzwonienia się do Pogotowia Energetycznego czy bardzo długiego okresu napraw uszkodzonych sieci elektrycznych, co było powodem licznych strat (poodmrażane lodówki, przestoje w zakładach pracy itp.).

Wartym uwagi w relacji Romana Szuberskiego był punkt, dot.  skutków tegorocznych nawałnic. Tylko w wyniku nawałnicy, która wyst±piła 28 lipca br. odnotowano następuj±ce straty: 81 uszkodzonych budynków mieszkalnych, 33 budynki gospodarcze, ponad 300 powalonych drzew przydrożnych i osiedlowych, ponad 5 ha lasów prywatnych. Z powodu powalonych drzew tworzyły się zatory komunikacyjne i wyrwy w jezdniach. Ponadto odnotowano kilka uszkodzonych samochodów, na które spadały drzewa,  pozrywane linie energetyczne, uszkodzone transformatory oraz połamane słupy niskiego i ¶redniego zasięgu.  Straty pogłębiły się w wyniku braku dostaw energii elektrycznej (w niektórych miejscowo¶ciach do kilku dni).

W szerokim zakresie działań PCZK leż± również wypadki komunikacyjne, zdarzenia radiacyjne, zagrożenia epidemiologiczne, choroby zakaĽne zwierz±t, akty terroru czy inne zdarzenia nietypowe takie np. jak żółta piana która na pocz±tku sierpnia br. pojawiła się na rzece Warcie.

Struktury zarz±dzania kryzysowego, oprócz bież±cej działalno¶ci uczestnicz±  w tzw. treningach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania. Najbliższe takie spotkanie, na którym można będzie posi±¶ć wiedzę dot. działań w przypadku klęski żywiołowej, skażeń i zakażeń odbędzie się 22 listopada.

Brygida Małecka ¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071