Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

Jest w Obornikach Wlkp. taki szpital i taki oddział w którym poczułam się jak pacjent, a nie dodatek do szpitala za który płaci NFZ. Byłam pacjentk± oddziału chirurgii i ortopedii  z wieloma schorzeniami i po wielokrotnym leczeniu  w Klinice Onkologicznej i szpitalu MSW  w Gdańsku. Mam porównanie jak wygl±da opieka nad pacjentem. Jestem córk± tej ziemi, mam tu rodzinę i znajomych, których odwiedzam. To dzięki nim i ich opinii na temat Szpitala Powiatowego w Obornikach Wlkp., a szczególnie Oddziału Chirurgii i Ortopedii  tu trafiłam w celu endoplastyki stawu biodrowego. 

W ci±gu leczenia zetknęłam się praktycznie z całym personelem oddziału. Sposób pracy zatrudnionych tam osób budzi moje szczególne uznanie.

Ordynator p. Dariusz Nowak, który operował mój staw (wstawianie endoprotezy)to lekarz kompetentny, szczery, łatwo nawi±zuj±cy kontakt z pacjentami  i wyczerpuj±co informuj±cy o tym co zrobił. Żadnego tabu. Uprzejmy i miły.

Ordynator p.  Dariusz Nowak wraz  z lekarzami p. Michałem Skoczkiem i p. Arturem Szabelskim; oddziałow± p. Agnieszk± Pietz, pielęgniark± zabiegow± p. Justyn± F±far± to zespół wyróżniaj±cy się profesjonalizmem,  fachowo¶ci±,  kompetencj± i zaangażowaniem w pracy na tym oddziale i należy stawiać za wzór dla innych. Stworzyli wyposażony oddział o standardzie kliniki. Wszystko jest bardzo nowoczesne: łóżka , szafeczki, łazienki, aparaty do diagnostyki.

Niezwykle ciężka praca wykonywana na tym oddziale jest w sposób  znakomity w sensie organizacyjnym jak i ludzkim. Profesjonalizm, zwykła życzliwo¶ć, troska, u¶miech, żart, ciepły stosunek do pacjenta ma tu miejsce  i s± to cechy pracuj±cej tu kadry - wszystkich lekarzy, pielęgniarek i pań z obsługi.

Dzięki temu szpitalowi oraz personelowi, który w nim pracuje odzyskałam wiarę w to, że istniej jeszcze w Polsce państwowa służba zdrowia, która  leczy pacjentów zgodnie z zasadami i  etyk± zawart± w przysiędze Hipokratesa.  Mogę jedynie pozazdro¶cić pacjentom z Obornik tego, że w¶ród szpitali i klinik opłacanych przez NFZ, które traktuj± pacjenta jak "mięso" i jak zło konieczne, znajduje się tu tak wspaniała placówka, z której mog± korzystać.

Składam serdeczne podziękowania za sposób sprawowania opieki nade mn± ( zapewniam , że i nad innymi pacjentami w ich imieniu).

Zwracam się do Dyrektora SP ZOZ w Obornikach Wlkp., do organu prowadz±cego oraz wszystkich mieszkańców tego okręgu  z pro¶b±  o docenienie  kadry pracuj±cej na Oddziale Chirurgii I Ortopedii w tymże mie¶cie. Jest wyj±tkowa . Chory pod jej opiek± czuję się bezpiecznie.

Grażyna Krasicka

(adres znany redakcji) ¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: -3 (+2 , -5)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071