Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

Dożynki zwane gdzieniegdzie "obżynki", czy " ogarbek" - czyli ¶więto zebranych plonów, to obyczaj bardzo stary. Choć nie znamy dokładnie jego Ľródła, jedno jest wiadome, mianowicie to ,że przetrwał wiele pokoleń i dotrwał do dzi¶ prawie w całej swej krasie czyli w barwnych strojach, muzyce, tańcu i oczywi¶cie uroku żniwnych wieńców. 

Żniwowanie rozpoczynano zwykle w sobotę, w dzień po¶więcony Matce Bożej, a pierwsze ¶cięte kłosy układano na polu w kształcie krzyża. Gdy skończył się żniwny trud, rozpoczynała się zabawa dożynkowa. Każda wie¶ bawiła się inaczej, ale zawsze głównym punktem było składanie gospodarzowi dożynek wieńca symbolizuj±cego plon i koronuj±cego całoroczne prace w polu. Wieniec który wiły kobiety z kłosów, owoców, kwiatów i gał±zek leszczyny , daj±cych według legend, spokój i szczę¶cie. Wykonany był zawsze w tajemnicy aż do dnia dożynek, które odbywały się zazwyczaj w niedzielę czyli w dniu odpoczynku i zabawy. Dożynki to nie tylko obchody z wieńcem. Od czasów słowiańskich centralne miejsce w ceremoniale zajmował zawsze chleb wypieczony z nowego ziarna. Żniwa s± ukoronowaniem całorocznej pracy rolnika, toteż po tym najgorętszym okresie robót polowych następuje czas rado¶ci i zabawy a rolnicy przynosz± dar matki ziemi do gospodarzy.

 

Ceremoniał dożynek w Ocieszynie rozpocz±ł korowód dożynkowy w którym udział wzięli: Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, Zastępca Burmistrza Piotr Woszczyk, Starosta Obornicki Adam Olejnik, Zastępca Starosty Andrzej Okpisz, Poseł Killion Munyama, Przewodnicz±cy Rady miejskiej Krzysztof Hetmański, Radni Rady Powiatu, Księża Dekanatu Obornickiego ,Obornicka Orkiestra Dęta, przedstawiciele samorz±du województwa wielkopolskiego i o¶ciennych gmin oraz instytucji działaj±cych na rzecz rolnictwa i współpracy z rolnictwem oraz delegacje wieńcowe sołtysów i rolników 35 wsi naszej gminy .Przybył również  go¶ć specjalny Senator Filip Libicki. Starostami dożynek byli  Pani Daniela Walkowska i Pan Jan Nadolny. Po uroczystej mszy ¶więtej przyszedł czas na czę¶ć rozrywkowo-artystyczn±, któr± profesjonalnie poprowadziła Pani Krystyna Eichler. Po hejnale dożynkowym wyst±pił zespół Sing Simile z piosenk± powitaln± oraz wi±zank± melodii cieszyńskich. Oficjalnego otwarcia uroczysto¶ci dokonał burmistrz Obornik, Tomasz Szrama. Następnie

  1. wyst±pili: zespół Karkonosze, zespół taneczny OOK w tańcu "Przepiórka",
  2. starosta dożynek wręcza burmistrzowi chleb dożynkowy,
  3. Burmistrz wygłasza przemówienie i zaprasza go¶ci do stołu biesiadnego
  4. Dwa niezawodne zespoły ludowe "Maniewiacy" i "Rożnowianie"
  5. Zespół wokalny prowadzony przez pana Mariana Żurowskiego
  6. Zespół "One Step", prowadzony przez pani± Małgorzatę Kos
  7. Autork± scenariusza i tekstów piosenek oraz reżyserem jest pani Alina Reich

Na koniec, w im. własnym oraz wszystkich, którzy się ¶wietnie bawili i z sentymentem wspominaj± niedzielę, 9 wrze¶nia w Ocieszynie chcieli¶my podziękować wszystkim, którzy czynnie przyczynili się do przygotowania tego polskiego, tradycyjnego, ¶więta wsi. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce pani Ali Reich....za kolejne fenomenalne zaskoczenie.

 

dziennikarze redakcji

Gazety Powiatowej

"Dzień dobry Oborniki"

  ¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071