Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

Parę tygodni temu publikowali¶my artykuł dot. ogólnych informacji i opinii pacjentów na temat nowo otwartej Przychodni Lekarza Rodzinnego, która znajduje się na terenie obornickiego szpitala. 

Artykuł uruchomił lawinę telefonów, w których mieszkańcy z niedowierzaniem pytali nas - czy oby na pewno jest tak, jak przedstawili¶my to na łamach prasy?                                                            

Z pełn± odpowiedzialno¶ci± potwierdzamy, że:                                                                          

1. W tej nowej przychodni nie ma kolejek (to lekarz czeka na pacjenta a nie odwrotnie),                                   

2. Każdemu pacjentowi po¶więca się tyle czasu, ile wymaga tego pełne i profesjonalne załatwienie sprawy,

3. Pacjenci s± dokładnie badani i diagnozowani (je¶li trzeba, konsultacje przeprowadzaj± specjali¶ci szpitala,  

 4. Badania laboratoryjne i diagnostyczne inne  można w większo¶ci przeprowadzić na miejscu,  

5. Lekarz rodzinny wyjeżdża wizyty domowe w CAŁYM POWIECIE, 

6. Przychodnia gwarantuje mił± i fachow± obsługę 

 7.   Po dyżurze lekarza rodzinnego można obligatoryjnie korzystać z tzw. POZ-u, co gwarantuje opiekę lekarsk± przez cał± dobę, siedem dni w tygodniu 

8. Każdy pacjent może zmienić (bez żadnych konsekwencji) swoj± dotychczasow± przychodnię na tę przy szpitalu, wypełniaj±c jedynie (na miejscu) prost± deklarację (przeniesieniem kartoteki zajmuje się przychodnia),   

9. Lekarze działaj±cy w przyszpitalnej Przychodni Lekarza Rodzinnego mog±, mimo krótkiej działalno¶ci placówki, pochwalić się wspaniał±, pozytywn± opini±, wydan± przez samych pacjentów,

UWAGA MIESZKAŃCY GMIN ROGO¬NO I RYCZYWÓŁ!!!Wy również możecie skorzystać z usług tej przychodni, która zapewnia Wam wszystkie, powyżej wymienione warunki z wizytami domowymi wł±cznie. 

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpo¶rednio w rejestracji, znajduj±cej się w budynku (byłe Pogotowie Ratunkowe) na terenie obornickiego szpitala lub pod nr tel. 61 29 73 600

Z przykro¶ci± musimy napisać też o innych, niepokoj±cych telefonach naszych Czytelników, którzy informowali nas, że w  dotychczasowych przychodniach,  zniechęcano ich do zmiany lekarza rodzinnego, m.in. sugeruj±c, że nowa przychodnia może się rozpa¶ć i wtedy nie maj± możliwo¶ci powrotu do dotychczasowej.  Przychodnia Lekarza Rodzinnego to swoiste przedsiębiorstwa, dla którego pacjent jest klientem, będ±cym głównym Ľródłem dochodu. Nie dziwi więc walka przychodni o pacjenta. Szkoda tylko, że nie polega ona na ci±głej poprawie jako¶ci usług lecz na szerzeniu propagandy, nie maj±cej nic wspólnego z prawd±.

Nadal czekamy na opinie, uwagi i sugestie naszych Czytelników, dot. usług medycznych w Obornikach i całym Powiecie Obornickim.

zadowolona i w pełni usatysfakcjonowana pacjentka

Przyszpitalnej Przychodni Lekarza Rodzinnego

Brygida Małecka ¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

ja
Data: 27.11.2012 16:27:16

Dobrze,ze Brygida Malecka jest zadowolona.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071