Data: , ¬ródło: Urz±d Miejski w Obornikach, Oborniki

Już wkrótce zostanie zagospodarowany lewobrzeżny teren Wełny od "mostu wronieckiego", do wyspy przy małej elektrowni. Jak mówi burmistrz Tomasz Szrama to jedna z bardzo ważnych inwestycji w Obornikach, która ma przywrócić rzekę Wełnę Obornikom.     Jak mówi burmistrz Tomasz Szrama to jedna z bardzo ważnych inwestycji w Obornikach, która ma przywrócić rzekę Wełnę Obornikom.        

Koszt cało¶ci przedsięwzięcia, nazwanego. "Rewitalizacja, zagospodarowanie i rozbudowa infrastruktury parku przy rzece Wełnie (Łazienki Obornickie)" wyniesie ponad 1,1 mln zł. Na inwestycję tę  Gmina Oborniki pozyskała aż 800 tys. zł ze ¶rodków zewnętrznych.

 

W minionym tygodniu na "łazienkach" pojawił się sprzęt ciężki i rozpoczęto prace zwi±zane z rewitalizację tego terenu. Bardzo dobr± wiadomo¶ci± płyn±c± z urzędu, jest ta dotycz±ca monitoringu który także zostanie wykonany w trakcie całej inwestycji. Aktualnie firma przyst±piła do prac porz±dkowych, a następnie rozpocznie się naprawa muru oporowego i wykonanie ¶cieżek pieszo - rowerowych.

 

Projekt przebudowy zakłada odtworzenie dawnego układu architektonicznego, który funkcjonował jeszcze 50 lat temu, budowę dwóch punktów  widokowych, wraz ze ¶cieżkami pieszymi o długo¶ci niemal 2 km, budowę o¶wietlenia parkowego (44 latarnie), a także prze¶wietlenie (w celu otwarcia widoku ze skarpy na rzekę) i urz±dzenie terenów zielonych. Powstała budowla przybierze dawn± formę (przebieralni k±pieliskowych) lecz zmianie ulegnie jej funkcja. Dzi¶ będzie to urokliwa pergola kwiatowa i spacerowa. Na trasie zainstalowane zostan± 32 nowe ławki oraz (w trosce o utrzymanie porz±dku w tym miejscu) liczne kosze na ¶mieci.

 

Przebudowa ta zakończy  się na pocz±tku grudnia i stanowić będzie I etap całego przedsięwzięcia, polegaj±cego na utworzeniu nad Wełn± szerokiej oferty rodzinno - turystycznej  rekreacji. ¬ródło: Urz±d Miejski w Obornikach

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071