Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

W Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste zebranie Kombatantów wraz z Burmistrzem Tomaszem Szram± , Starost± Adamem Olejnikiem, przedstawicielami Starostwa oraz przedstawicielami kombatantów z RogoĽna.  

Na zebraniu omawiano problemy z jakimi zmagaj± się kombatanci w naszym państwie a także wspólne planowanie obchodów rocznic historycznych i wydarzeń.. Szereg spraw wynikaj±cych z Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będ±cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego powierzono starostom, w zwi±zku z wprowadzonym od 1 stycznia 1999 r. nowym podziałem administracyjnym naszego kraju i utworzeniem nowych jednostek samorz±du terytorialnego tzn. powiatów. Uwzględniaj±c powyższe, a także dostrzegaj±c potrzebę współpracy na rzecz integracji ¶rodowisk kombatanckich w interesie ludzi zasługuj±cych na najwyższy szacunek starosta Adam Olejnik rzetelnie udziela się i pomaga w rozwi±zywaniu problemów istotnych dla pokolenia kombatantów i osób poszkodowanych co często wymaga podejmowania wysiłków na rzecz poprawy ich warunków socjalnych oraz szeroko rozumianej koordynacji działań na rzecz tych ¶rodowisk,  pomy¶lno¶ć i skuteczno¶ć wszelkich poczynań w tym zakresie osi±gana jest w wyniku wspólnie wypracowanych, odpowiednich i ujednoliconych kierunków działania zaakceptowanych przez ¶rodowiska poszczególnych zwi±zków i organizacji kombatanckich, osób represjonowanych i poszkodowanych. Stosowna wiedza i do¶wiadczenie, jakim niew±tpliwie dysponuj± przedstawiciele tych organizacji stały się przydatne do opracowania optymalnych płaszczyzn współpracy istotnych dla weteranów walki oraz ofiar represji wojennych i okresu powojennego. Burmistrz życzył wszystkim przybyłym bohaterom dużo zdrowia by  mogli żyć jak najdłużej daj±c przykład swoj± życiow± postaw± . Podziękowano wszystkim którzy przyczynili się do tego by kombatanci mogli nadal działać i starać się o polepszenie warunków do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie. Po oficjalnych wyst±pieniach dla uczczenia pamięci bohaterów którzy zginęli podczas II Wojny ¦wiatowej, przedstawiciele władz złożyli kwiaty , wieńce i znicze pod pomnikiem Bohaterów II Wojny ¦wiatowej, na cmentarzu komunalnym oraz cmentarzu parafialnym.

Katarzyna Kellner ¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +1 (+1 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071