Data: , ¬ródło: KPPSP Oborniki, Oborniki

W dniu 23 sierpnia 2012 r. w siedzibie Starostwa odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarz±dzania Kryzysowego (PZZK) w Obornikach. Celem spotkania było wypracowanie koncepcji usprawnienia wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami działaj±cymi w czasie wyst±pienia zdarzeń przyjmuj±cych znamiona kryzysu. 

Powitania zaproszonych go¶ci i członków PZZK w Obornikach dokonał Wicestarosta Andrzej Okpisz. Kolejnym mówc± był Roman Szuberski z-ca szefa PZZK, który omówił zagadnienia zwi±zane z obiegiem informacji w relacji PCZK Oborniki, Gminne Centra Zarz±dzania Kryzysowego (GCZK) Oborniki, RogoĽno, Ryczywół, powiatowe służby inspekcje i straże. W następnym punkcie przyst±piono do omówienia tematu dot. wymiany informacji podczas zdarzeń poza godzinami czasu pracy pomiędzy powiatowymi i gminnymi strukturami zarz±dzania kryzysowego a zarz±dcami dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz inspekcjami i strażami a pogotowiem energetycznym. Głos w dyskusji zabrali Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach bryg. Sławomir Zdrenka i st. kpt. Marek Wiktorski, którzy omówili zagadnienia zwi±zane
z działaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej w czasie działań zwi±zanych
z usuwaniem skutków zdarzeń powstałych w wyniku anomalii pogodowych na terenie powiatu obornickiego oraz przedstawili wnioski w sprawie usprawnienia działań ratowniczych. Głos zabrali również przedstawiciele ENEA Operator Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji w Szamotułach dyrektor Jarosław Popowski oraz zaproszeni na spotkanie przedstawiciele zarz±dców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
W spotkaniu uczestniczyli również burmistrz RogoĽna Bogusław Janus, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach.
Po wyczerpaniu poszczególnych punktów spotkania Wicestarosta Andrzej Okpisz podsumował omawiane tematy i zakończył posiedzenie.
Wspólne ustalenia podczas tego spotkania pozwol± w przyszło¶ci usprawnić działania ratownicze poszczególnych podmiotów oraz doprowadzić do jeszcze lepszej wymiany informacji o występuj±cych zagrożeniach.

KP PSP Oborniki 

Foto: Starostwo Powiatowe w Obornikach¬ródło: KPPSP Oborniki

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071