Data: , ¬ródło: , Oborniki

Jak można się dowiedzieć z oficjalnej strony Urzędu Miejskiego w Obornikach, na dniach podpisana zostanie umowa z wykonawc± remontu obornickich łazienek. Koszt cało¶ci przedsięwzięcia, nazwanego. "Rewitalizacja, zagospodarowanie i rozbudowa infrastruktury parku przy rzece Wełnie (Łazienki Obornickie)" wyniesie ponad 1,1 mln zł. 

Na inwestycję tę  Gmina Oborniki pozyskała aż 800 tys. zł ze ¶rodków zewnętrznych. Umowę o dofinansowanie we wtorek, 7 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim podpisał Burmistrz Obornik Tomasz Szrama.

Projekt przebudowy zakłada odtworzenie dawnego układu architektonicznego, który funkcjonował jeszcze 50 lat temu, budowę dwóch punktów  widokowych, wraz ze ¶cieżkami pieszymi o długo¶ci niemal 2 km, budowę o¶wietlenia parkowego (44 latarnie), a także prze¶wietlenie (w celu otwarcia widoku ze skarpy na rzekę) i urz±dzenie terenów zielonych. Powstała budowla przybierze dawn± formę (przebieralni k±pieliskowych) lecz zmianie ulegnie jej funkcja. Dzi¶ będzie to urokliwa pergola kwiatowa i spacerowa. Na trasie zainstalowane zostan± 32 nowe ławki oraz (w trosce o utrzymanie porz±dku w tym miejscu) liczne kosze na ¶mieci.

Warto aby urzędnicy pomy¶leli także o monitoringu po remoncie łazienek, aby miejsce to nie zostało szybko zdewastowane przez tzw. miejscowy element, który od kilkunastu lat wła¶nie łazienki wybrał jako miejsce do codziennych spotkań przy nie tylko wyskokowych trunkach. O¶wietlenie i monitoring, oraz nadzór policji i straży miejskiej powinien przywrócić ten teren ponownie miastu. Mało jest bowiem miejsce gdzie można w ciepły dzień udać się na spacer. Warto także pamiętać, że Wełn± co roku przepływa bardzo wielu miło¶ników sportów kajakowych, którzy przyjeżdżaj± do Obornik z Poznania i okolic. Jeżeli do tego dodamy jeszcze informacje o planowanym remoncie k±pieliska miejskiego, to tworzy na się ciekawy zarys bazy rekreacyjno - wypoczynkowej Obornik.   Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +2 (+2 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071