Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

Dwa tygodnie temu otrzymałam listem normalnym przesyłkę z Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców w Warszawie, w której informuje się mnie o tym,  bym uregulowała opłatę za ogłoszenie wpisu w owym rejestrze w wysoko¶ci 115 złotych.   

Pismo to formuł± "nie znosz±c± sprzeciwu" informuje mnie również o nieprzekraczalnym terminie, w którym muszę dokonać wpłaty.

Wezwanie sformułowane jest tak, że na pierwszy rzut oka wygl±da na dokument urzędowy jednak moja niezawodna intuicja podpowiadała mi, że albo się kto¶ pomylił albo jest to zwyczajny kant.  Postanowiłam nawet bliżej przyjrzeć się tematowi od strony dziennikarskiej ale w ferworze dnia codziennego odłożyłam sprawę na potem.

Jakież było moje zdziwienie, kiedy po kilku dniach otrzymałam informację z Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  o tym, że dostarczono im pismo tym razem z Kancelarii Odpisów z Krajowego Rejestru S±dowego w Warszawie , wzywaj±ce do uiszczenia opłaty za aktywację dostępu do Elektronicznego Odpisu z KRS. 

W tym samym czasie radio RMF 24 podało informację o OSZUSTACH, KTÓRZY WYŁUDZAJˇ PIENIˇDZE OD PRZEDSIĘBIORCÓW.  W naj¶wieższych wiadomo¶ciach na stronie internetowej Faktów RMF 24 ukazała się również komunikat prasowy na powyższy temat. Autor opisuje w nim obydwa powyższe przypadki czyli wezwanie do zapłaty za ogłoszenie wpisu do KRPiP oraz za elektroniczny dostęp do KRS.  Wyja¶nia się w nim, że oszu¶ci podszywaj±cy się pod instytucje państwowe wyłudzaj± opłaty od firm w całej Polsce.   Apeluje się tam również aby takich wpłat nie dokonywać. Dodajmy, że sprawcy procederu w ogóle nie poczuwaj± się do winy i uważaj±, że działaj± zgodnie z prawem.  Twierdz±, że nie jest to ani oszustwo ani wymuszenie powołuj±c się na wpis malutk±, prawie niewidoczn± czcionk± o tym, że wpłata nie jest fakultatywna. Użycie prawie niewidocznej czcionki oraz słowa "fakultatywna" zamiast "nie obowi±zkowa, dobrowolna"  z pewno¶ci± nie jest jasnym komunikatem a raczej asekuracyjn± form± uniknięcia odpowiedzialno¶ci za oszustwo.  Dowiedzieli¶my się, że wiele firm w całej Polsce będ±cych  przekonanym, że proceder jest zgodny z prawem, nie¶wiadomie dokonała takiej wpłaty  

Wierzymy, że póki co, żadna z obornickich firm nie dała się nabrać i że ta informacja uchroni przedsiębiorców z Obornik przed tym sprytnym acz perfidnym  oszustwem.

Brygida Małecka ¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

józef.kowal
Data: 31.07.2012 09:28:07

www.krpip.pl - podaje na stronie informacje na temat spółki z warszawy czytajcie.

K O M U N I K A T

KMP KATOWICE
dotycz±cy otrzymania pisma z KRPiP Sp z o.o. ul. Złota 59 lub 61 Warszawa

W przypadku otrzymania pisma dotycz±cego wpłaty kwoty 115 zł i gdy czujesz się osob± pokrzywdzon±
(usiłowanie oszustwa - oszustwo), należy udać się do najbliższej jednostki policji, celem złożenia ustnego zawiadomienia
o usiłowaniu oszustwa b±dĽ oszustwa na kwotę 115 zł przez KRPiP Sp z o.o.

Na miejscu należy po informować przyjmuj±cego zawiadomienie policjanta, iż postępowanie w tej sprawie prowadzone
jest przez Wydział d/w z Przestępczo¶ci± Gospodarcz± Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach za sygn akt. PG-132/12, RSD-20/12, VI Ds 14/12,
celem przesłania tych materiałów do KMP w Katowicach.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071