Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

We wtorek 17 lipca  o godzinie 15.30 na ulicy Gołaszyńskiej rozpoczęła  się impreza kulturalno - turystyczna zorganizowana jako rejs wodnymi szlakami turystycznymi w towarzystwie muzyki bluesowej. Impreza ta zaplanowana została jako trzy etapowy , rozłożony na trzy kolejne lata spływ po " Wielkiej Pętli Wielkopolskiej".

Missisipi - Warta - Blues Festiwal

 

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Pomocy Pocz±tkuj±cym Artystom. Impreza odbywa się pod patronatem Parlamentarnego zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej przy Senacie Rzeczpospolitej. Jednym z inicjatorów tego przedsięwzięcia jest Pani Senator Jadwiga Rotnicka a pomysłodawcami s±: poznański muzyk Krzysztof G±szewski, przedsiębiorca Grzegorz Bobowiec oraz Przewodnicz±cy SPPA - Saturnin Żukowski. Jednym z przystanków rejsu był przystanek w Obornikach. Nad imprez± w naszym mie¶cie patronat objęli OCS , OOK oraz Urz±d Miasta. Podczas postoju odbyły się warsztaty muzyczne prowadzone przez gitarzystów Jacka Jagusia , Piotra Grza¶lewicza oraz Marcina Hilarowicza; harmonijka Bartka Łęczyckiego, Romana Badeńskiego, Łukasza  Wi¶niewskiego, Tomasza Kamińskiego oraz Krzysztofa G±szewskiego  i wokalistę Bartka Przytułę. W każdym z odwiedzanych miast prezentuj± się pocz±tkuj±ce zespoły muzyczne które tym samym bior± udział w konkursie w którym nagrod± jest zagranie w koncercie finałowym dla szerokiej publiki w amfiteatrze w Kostrzynie. Jako trzon imprezy organizatorzy wyczarterowali motorowe łodzie turystyczne oraz " W.Łokietka" jako duż± pływaj±ca scenę muzyczn±. Udana impreza mocno bluesowa która przypływa do miasta od strony rzeki miała na celu zwrócenie uwagi na problemy zwi±zane z turystyk± wodn±  a tym samym udrożnienie systemu wodnego oraz stworzenie infrastruktury dla motorowodniaków ( mariny, obsługa portowa czy mała gastronomia). Skutkiem tej imprezy ma być pobudzenie rynku dla małych i ¶rednich przedsiębiorstw oraz wpływ na spadek bezrobocia w rejonie za spraw± natychmiastowego wzrostu odwiedzaj±cych dany rejon łodzi turystycznych z Niemiec oraz powstaj±cych nowych firm umożliwiaj±cych czarter barek turystycznych na szlakach wodnych. Komandorem tej wyprawy jest do¶wiadczony motorowodniak Tomek Milewski a kierownikiem artystycznym Michał Kielak. Taka impreza kulturalna gdzie pocz±tkuj±cy arty¶ci występuj± u boku wytrawnych zawodowych muzyków stwarza niepowtarzaln± szansę aby wypromować nowych wykonawców i nawi±zać kontakty artystyczne. W Obornikach wyst±pili oborniczanie, czyli zespół "Blast" oraz takie zespoły jak "Last Will", "Yelow Cab" oraz " Big Fat Mama". Niech żałuj± ci którzy nie dotarli na wtorkowy koncert ,który bluesowo rozgrzał i zachęcił do zabawy przybyłych go¶ci mimo nienajlepszej pogody.

Zredagowała INGRID¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071