Data: , ¬ródło: Dzień Dobry Oborniki, Oborniki

29 czerwca w Prywatnym Gimnazjum Nr 1 Obornikach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Było to jednocze¶nie podsumowanie pierwszego roku działalno¶ci szkoły. 

W uroczysto¶ci udział wzięli uczniowie wraz z rodzicami, ks. proboszcz Rafał Banaszak, dyrektor Agnieszka Balcerowiak, nauczyciele, pracownicy oraz osoba prowadz±ca szkołę Magdalena Krupczyńska. Uroczysto¶ć u¶wietnił występ artystyczny uczniów przygotowany pod kierunkiem  Anny Jagodzińskiej. Była to "Zemsta", ale nie na nauczycielach, a inscenizacja "Zemsty" Aleksandra Fredry. Oprawę muzyczn± przygotował pan Robert Płócienniczak. Po czę¶ci artystycznej Magdalena Krupczyńska podziękowała uczniom za zapał w zdobywaniu wiedzy, rodzicom za zaufanie, pani dyrektor, wychowawcom i nauczycielom za dobrze wykonan± pracę dydaktyczn± i wychowawcz±. Głos zabrała również dyrektor Agnieszka Balcerowiak, która opowiedziała o obawach zwi±zanych z pocz±tkiem działalno¶ci szkoły jakie towarzyszyły jej, nauczycielom i rodzicom na pocz±tku roku szkolnego. Podkre¶liła fakt, że obawy te nie znalazły pokrycia w rzeczywisto¶ci i pogratulowała pani Krupczyńskiej pomysłu i determinacji w tworzeniu placówki, która stała się bezpiecznym azylem dla uczniów.
Punktem kulminacyjnym uroczysto¶ci było wyróżnienie dla najlepszego ucznia w szkole. Jest nim Albert Grzebyta ze ¶redni± 5,47. Albert wpisał się do szkolnej Księgi Pami±tkowej jako Prymus Szkoły i otrzymał nagrodę finansow± w wysoko¶ci 1.000 zl. ufundowan± przez wła¶cicielkę szkoły Magdalenę Krupczyńsk±. Nagrody ksi±żkowe i ¶wiadectwa z paskiem otrzymali również: Jacek Ciesielski - ¶rednia 5,4, Wojtek Kulikowski - ¶rednia 5,13, Gabrysia Borowiak - ¶rednia 5,00, Kinga Pawlak - ¶rednia 4,80, Tadeusz Kulikowski - ¶rednia 4,80. Pani Krupczyńska podziękowała również rodzicom za aktywn± pracę na rzecz szkoły. Na zakończenie pani dyrektor życzyła wszystkim niezapomnianych, bezpiecznych wakacji.
                                                                                                  Zredagowała: Małgorzata Żak
 ¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071