Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Wielkimi krokami zbliża się rok szkolny. Już za dwa tygodnie do szkół powróc± dzieci. Niektórzy trafi± tam po raz wtóry, natomiast będ± też tacy, którzy w szkolnych murach zawitaj± po raz pierwszy. Na terenie Gminy Oborniki w roku szkolnym 2010/2011 do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczać będzie 3150 uczniów.

W nadchodz±cym roku szkolnym do szkół podstawowych będzie uczęszczać 2090 uczniów, z kolei do gimnazjum 1060 uczniów. W szkołach podstawowych powstanie 100 oddziałów. Uczniowie klasy pierwszych zostan± przydzieleni do 18 oddziałów, klas drugich do 16, a trzecich do 19. Klas IV SP utworzono 16 oddziałów, podobnie jak w przypadku klas VI. Natomiast w 15 oddziałach będ± się kształcić uczniowie klas V.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i też tyle klas musz± zaliczyć uczniowie, aby stać się jego absolwentami. W rozpoczynaj±cym się za dwa tygodnie roku szkolnym w gimnazjach kształcić się będzie 1060 w 42 oddziałach. Na terenie naszej gminy utworzono 16 oddziałów klas pierwszych, natomiast klas drugich i trzecich po 13 oddziałów.

Na terenie miasta Oborniki funkcjonuj± cztery przedszkola. Ł±cznie utworzono w nich 18 oddziałów. W przedszkolu nr 1 powstanie 5 oddziałów, podobnie jak w placówce nr 2. Najwięcej dzieci zostało przyjętych do przedszkola oznaczonego numerem 4, tam utworzono 6 grup. W "pi±tce" od wrze¶nia dzieci znajd± opiekę w 2 oddziałach. Oddziały przedszkolne s± otwierane również przy szkołach podstawowych . We wszystkich tego typu placówkach powstanie 15 oddziałów klas "zerowych" i 6 oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Miejsce w przedszkolu znalazły wszystkie dzieci, których rodzice ubiegali się o przyjęcie ich do placówki.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071