Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Argumenty wysuwane przez dyrekcje Obornickiego Szpitala Powiatowego, władze samorz±dowe i mieszkańców powiatu obornickiego, a także radnego sejmiku Tomasza Szramę w sprawie zmian w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, który ma obowi±zywać od 1 stycznia 2011 roku, zostały usłyszane przez wojewodę wielkopolskiego.

7 lipca wojewoda wielkopolski, Piotr Florek przesłał do zatwierdzenia ministrowi zdrowia zmiany w planie działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Istotn± zmian± w nowym planie jest przypisanie rejonu operacyjnego Oborniki do dyspozytorni w Poznaniu - mówi Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego.
Wzbudzaj±cy wiele kontrowersji, Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2013, został zmieniony. Jest kompromisem wypracowanym podczas długich rozmów prowadzonych pomiędzy województwem a powiatami. Nowy plan zakłada istnienie zamiast powiatowych centrów powiadamiania, tylko pięć dużych centrów w dawnych miastach wojewódzkich. Nie oznacza to jednak, że tymczasowe stacje powiatowe znikn± z miast powiatowych. Utrzymane zostanie 31 rejonów operacyjnych, w których będ± przeprowadzane konkursy na działanie systemu ratownictwa medycznego - mówi Stube. Te 31 rejonów operacyjnych strac± swoj± niezależno¶ć i będ± podporz±dkowane dyspozytorni± centralnym, znajduj±cym się w jednym z dawnych miast wojewódzkich. W przypadku Obornik taka dyspozytornia będzie znajdować się w Poznaniu.
Reforma ma usprawnić system. Ma on zostać wyposażony w now± ł±czno¶ć analogowo- cyfrow± i wsparcie elektroniczne dyspozytorów. Za po¶rednictwem elektronicznych map, dzięki urz±dzeniom GPS, dyspozytor będzie wiedział w jakim miejscu jest i co w danej chwili robi karetka pogotowia.
Mimo tej dobrej dla Obornik wiadomo¶ci dyrektor Szpitala Powiatowego, Małgorzata Ludzkowska, nie chciała komentować sprawy. Chce poczekać na zatwierdzenie zmian w planie. Póki co rozwi±zany został problem przył±czenia Obornik do Poznania, jako rejonu operacyjnego, jednak nadal gor±c± pozostaje kwestia stacjonowania karetek. Pojawia się pytanie czy jest szansa na podpisanie kontraktu na choć jedn± karetkę? Niestety tego dowiedzieć się nie zdołali¶my, bowiem informacji w szpitalu udzielać może dyrektor Ludzkowska, a na powiedziała, że spotka się z nami dopiero po swoim urlopie. Cóż widać priorytety obowi±zuj±.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +2 (+2 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Radek
Data: 23.07.2010 23:00:54

Jasne ! urlop sie należy a gderanie po urlopie.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071