Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

We wtorek 2 czerwca 2010 roku został zorganizowany przez uczniów Zespołu Szkół w Objezierzu uczestnicz±cych w projekcie ''Nauka i biznes'' Kongres Ekologiczny pod hasłem ''Wiek XXI wiekiem przywracania ¶wiata ludziom i ludzi ¶wiatu''. Wraz z kongresem nast±piło uroczyste zakończenie działalno¶ci Gimnazjalnego Instytutu Ekologii, który funkcjonował w drugim roku realizacji projektu ''Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie''.

Kongres NiB Objezierze czerwiec 2010

Do udziału w Kongresie zostali zaproszeni wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. Kongres został otwarty przez dyrektor Iwonę Zaj±c oraz koordynatora projektu w szkole, Elżbietę Czechowsk±.
Kongres to ostatnie zadanie zamykaj±ce roczn± pracę zespołów. Główny temat kongresu został zrealizowany w dwóch formach: przemówienia przygotowanego przez Julię Kołodziej oraz przeprowadzenia finału konkursu ''Ekologia w moim ¶rodowisku''.
Podsumowania dorobku obu grup dokonali uczniowie uczestnicz±cy w projekcie, którzy omówili wykonywane przez siebie zadania na spotkaniach z przedsiębiorczo¶ci oraz z nauk matematyczno - przyrodniczych.
Nauczyciel koordynator Elżbieta Czechowska i nauczyciel wspomagaj±cy Wiesława Filipowiak przedstawiły syntetyczne ujęcie wyników działalno¶ci grup na zajęciach. Nibowicze przygotowali dla kolegów wystawę pomocy naukowych, które otrzymali¶my w ramach projektu, pokazali do¶wiadczenia, które dzięki nim przeprowadzali na zajęciach. Uczestnicz±cy w kongresie uczniowie mogli sami wykonać niektóre z nich.
Wszystkim uczestnikom kongresu zostały przedstawione trzy prezentacje multimedialne: były to przegl±d zdjęć z zajęć, które zostały do tej pory przeprowadzone, multimedialne sprawozdanie z obozu letniego po pierwszym roku projektu oraz prezentacja zdjęć z majowej wycieczki Nibowiczów do Poczdamu, Berlina i Drezna.
Został również rozstrzygnięty konkurs na plakat ''Ekologia w moim ¶rodowisku". Pani dyrektor wręczyła nagrody za I, II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia.
Praca Nibowiczów zrobiła duże wrażenie na ich kolegach i koleżankach, również pozytywnie została oceniona przez dyrekcję i grono pedagogiczne.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +1 (+1 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071