Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Jak poinformowała w trakcie dyskusji na temat funkcjonowania szpitali na terenie Powiatu Obornickiego dyrektor szpitala Kardiologiczno - Rehabilitacyjnego w Obornikach Izabela Grzybowiska, nie ma zagrożenia, że zaprzestane zostanie wykonywanie usług na oddziale hemodynamiki po tym jak rozwi±zany został kontrakt z profesorem Tomaszem Siminiakiem.

Po konkursie, który został ogłoszony kilka dni po zerwaniu umowy, wyłoniony został zespół na oddział hemodynamiki. Komisja wyłoniła zarówno operatorów, jak i lekarzy. W tej chwili trwa od¶wieżanie pomieszczeń w pracowni, zakupiony też został sprzęt o warto¶ci około 3 tys. zł, który firma Renimed zabrała ze sob±.
Cało¶ć zmian wprowadzanych przez Izabelę Grzybowsk± pozytywnie ocenia natomiast odpowiedzialna w sejmiku Województwa Wielkopolskiego za służbę zdrowia Krystyna Po¶lednia. Jak mówiła "szpital w Kowanówku był pod nasz± ochron± i inwestowali¶my w niego. Zainwestowano w niego ok. 10 mln zł z różnych Ľródeł. Jak na jeden z mniejszych szpitali w Województwie to potężne ¶rodki. W 2008 podpisano z Renimedem niekorzystn± umowę dla szpitala. Rentowno¶ć bowiem pracowni hemodynamiki powinna wynosić ok. 30%, a w szpitalu była 7-8%. Dalej nie szło tego tak prowadzić, st±d kroki, może zbyt póĽne, ale podjęte ostatecznie. W najbliższym czasie w szpitalu wprowadzony zostanie duży program naprawczy, aby spłacić Renimed. W tej chwili firma ta sprzedaje długi. Szef Renimedu nie zgodził się na zmianę umowy i st±d nast±piło jej rozwi±zanie. To co najgorsze dla Kowanówka już się stało. Zarz±dzanie tym szpitalem było nienajlepsze."- zakończyła Po¶lednia.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Bond
Data: 30.04.2010 20:07:02

Ten który ''zarz±dzał ,, został wła¶nie dyrektorem w innym szpitalu i oczywi¶cie skrytykował poprzednio zarz±dzaj±cych .Paranoja ? Nie to w Polsce norma.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071