Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Od kilku już miesięcy w kuluarach Rady Powiatu tocz± się dyskusje na temat budowy hali sportowej przy Zespole Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach. Oczywi¶cie nad celowo¶ci± wykonania tej inwestycji nikt nie dyskutuje, jednak problem polega na tym, że aby wybudować halę potrzebne s± ¶rodki, których w budżecie powiatu na dzień dzisiejszy nie ma. Niestety w roku wyborczym zdarzaj± się cuda i dwóch radnych z SLD, którzy dobrze znaj± dyrektora wspomnianej szkoły, za punkt honoru obrali sobie temat budowy hali.

Zarazili nim także wicestarostę Przemysława Gronostaja. Najbardziej rozs±dny wydawał się pomysł budowy hali ze ¶rodków własnych oraz czę¶ciowo pozyskanych z budżetu województwa, jednak wówczas budowa sali nie rozpocznie się wcze¶niej niż w roku 2011, a to przecież po wyborach!!! Wielkie dyskusje zakończyły się zatem przedstawieniem na jednym ze spotkań jakiej¶ kserówki projektu, czyli tzw. projektu hali wykonanej czę¶ciowo ze stali, czę¶ciowo z suporeksu, a czę¶ciowo z płyty warstwowej!!! Zainteresowani budow± w tym roku (oczywi¶cie przed wyborami) radni szacuj±, że starczy im na tę inwestycję 1,5 mln zł plus co¶ tam na jej doposażenie. Nie ważne przy tym jest, że oferty innych firm, które buduj± obiekty sportowe oscyluj± w kwocie ok. 2-3 mln zł. Specjali¶ci z Rady Powiatu przecież znaj± się na budowlance i wiedz± przede wszystkim to, że hala musi zostać wybudowana przed wyborami!!! Na jednej z następnych Sesji Rady Powiatu zostanie zatem radnym pod głosowanie przedstawiony wniosek o emisję obligacji na kwotę 2 mln zł, bowiem hala ma zostać wybudowana tylko ze ¶rodków starostwa, a na te nie ma innych możliwo¶ci jak tylko z kredyt lub obligacji! Jak nam się nieoficjalnie udało dowiedzieć, propozycja budowy hali została pozytywnie, ale nie jednogło¶nie zaakceptowana na koalicyjnym klubie radnych, którzy maj± większo¶ć w powiecie. Jeżeli więc radni na sesji pozytywnie zaopiniuj± ten wniosek, to koło szkoły stanie co¶ w rodzaju "stodoły", w której młodzież będzie miała lekcje wychowania fizycznego. Szkoda, że radni, którzy krytykowali m.in. halę w Objezierzu wybudowan± przez Gminę Oborniki za to, że jest nie w pełni wymiarowa, teraz obiema rękami podpisuj± się pod budow± "stodoły" sportowej. Cóż, widać wizja wyborów potrafi przysłonić realne podej¶cie do tematu.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+1 , -1)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Ruks Władek
Data: 03.04.2010 08:16:28

Nie ważne kto jest dyrektorem tej szkoły, nie obchodz± mnie żadne polityczne układy, nie ważne kto jest kim, ważne, że młodzież będzie miała tę" stodołę" do zajęć z wychowania fizycznego.


s
Data: 06.04.2010 01:27:35

ta a czemu ta stodola idzie pierw dla lo a nie dla zety ;\


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071