Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

W minionym tygodniu doszło do pierwszego spotkania władz samorz±dowych gmin i powiatu w kwestii przyszło¶ci szpitala. Nie od dzi¶ wiadomo, że w szpital trzeba "wpompować" ok. 10-15 mln złotych, aby dostosować go do odpowiednich wymogów. Sam szpital, który nie posiada własnego maj±tku, w obecnej strukturze prawnej nie może brać kredytów pod takie inwestycje.

Na kolejne zadłużanie nie może sobie pozwolić też powiat szczególnie, że zmianie ma ulec ustawa o finansach publicznych. Jednym z pomysłów na dalszy sprawny rozwój i funkcjonowanie szpitala jest powołanie spółki samorz±dowej, w skład której wejd± przedstawiciele gmin Oborniki, RogoĽno i Ryczywół oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Obornikach. Wejd± wnosz±c oczywi¶cie odpowiedni wkład finansowy, który pozwoli szpitalowi m.in. na dostosowanie obiektu do wymogów rozporz±dzenia ministra zdrowia oraz na budowę nowego pawilonu. O ile nie znamy oficjalnych informacji z tego spotkania, o tyle cieszy fakt, że w ogóle do niego doszło. Oznacza to bowiem, że wszystkim zależy na tym, aby utrzymać szpital na terenie naszego powiatu.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

piv
Data: 02.04.2010 07:47:12

To sk±d zna szczegóły Ziemia Obornicka, która potępia w czambuł ten pomysł ? Sitka, któremu się chce jeszcze co¶ zrobić aby rozwi±zać trudny problem normalnego funkcjonowania szpitala szkaluje się i wy¶miewa. A gdyby ten pomysł wysunęła Pani Burmistrz to byłby dobry i godny poparcia ? Wiecej obiektywizmu życzę. Szpital w formie spółki sam będzie mógł generować dodatkowe przychody (czego dzisiaj mu nie jest wolno) aby polepszyc swoje funkcjonowanie poza tym na co dostaje ¶rodki z NFZ. Ten faky to wielki argument za zmian± formy zarz±dzania powiatowym maj±tkiem. Dodatkowe dofinansowanie przez samorz±dy, w miarę ich mozliwo¶ci jest ważne, ale nie może przesadzić o tym czy szpital będzie zarz±dzany sprawnie i nowocze¶nie dla dobra pacjentów, czy tak jak dzi¶ bez wystrczaj±cego finansowania, dla dobra załogi i bodaj pięciu zwiazków zawodowych. Je¶li się kto¶ z tym nie zgadza to zapraszam na Oddział Wewnętrzny. Warunki tam panuj±ce, postawa personelu i brak poszanowania podstawowych praw pacjenta to skandal, wielki skandal.


pacjent oddziału wewnętrznego
Data: 05.04.2010 21:02:47

Oddział wewnętrzny to najgorszy z możliwych. Nigdy nie miał i nie ma dzi¶ dobrego ordynatora. Postawa pielęgniarek ich stosunek do pacjentów to skandal. W prywatnej klinice te osoby nie pracowały by ani jednego dnia. Nawet najlepszy sprzęt nie zapewni temu oddziałowi chwały. Tam trzeba wymienić niektóry personel. S± tacy lekarze jak dr Krzysztof Pietrzak, którzy całym sercem s± oddani pacjentowi, troszcz± się o niego. Mam jednak wrażenie, że to nie za bradzo podoba się innym lekarzom.
Panie doktorze, tak trzymać! Kto¶ wreszcie musi to zmienić.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071