Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

W minionym tygodniu pisali¶my o kontrowersyjnej decyzji lekarzy rodzinnych z Obornik, którzy podpisali umowę na nocn± opiekę medyczn± z firm± Obst Ambulans - Union. Dotychczas pacjenci z Obornik mogli po 18.oo i w weekendy korzystać ze szpitala, bowiem lekarze rodzinni wła¶nie z SP ZOZ w Obornikach. Niestety taka zmiana strasznie utrudni życie, szczególnie starszym mieszkańcom naszej gminy.

Już kilka dni po tych informacjach prasowych w¶ród mieszkańców Obornik pojawiły się głosy, aby zmienić lekarzy rodzinnych, bowiem skoro nie szanuj± swoich pacjentów, to należy wybrać takiego lekarza rodzinnego, który będzie się liczył z ich zdaniem. Najbliżej Obornik znajduje się poradnia w Parkowie, która podlega pod Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjalistów "Hipokrates" w Skokach. Przypomnijmy, że ta przychodnia podpisała umowę z obornickim szpitalem i jej pacjenci po 18.00 i w weekendy mog± liczyć na pomoc wła¶nie w szpitalu. Słysz±c te głosy zadzwonili¶my do przychodni w Skokach z zapytaniem czy jest możliwo¶ć przepisania się z Obornik wła¶nie do Parkowa. W odpowiedzi usłyszeli¶my, że nie ma problemu z przepisaniem się do tamtejszej przychodni. Aby zmienić lekarza rodzinnego należy wypełnić druk deklaracji wyboru i okazać w wybranej placówce posiadaj±cej kontrakt z NFZ dokument potwierdzaj±cy wpłatę na ubezpieczenie zdrowotne i dowód tożsamo¶ci. Ubezpieczony wypełnia druk deklaracji, który stanowi o wpisaniu pacjenta do nowego zakładu opieki zdrowotnej, jest to równoznaczne ze skre¶leniem go w dotychczasowym zakładzie.
Przypominamy, że zmieniaj±c lekarza pierwszego kontaktu (lekarza rodzinnego) należy zabrać ze sob± własn± dokumentację medyczn±, w której znajduj± się wszystkie informacje o stanie naszego zdrowia. Poprzednia placówka, w której leczył się pacjent, ma obowi±zek wydania oryginału karty szczepień, powinna także wydać kopie lub odpisy dokumentacji medycznej. Koszty przygotowania odpisu lub kopi karty zdrowia obci±żaj± pacjenta.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: -1 (+0 , -1)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071