Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

W minionym tygodniu minęła 70 rocznica przymusowych wywózek Polaków na wschód. Z tej okazji w Poznaniu w ko¶ciele p.w. Naj¶więtszego Zbawiciela odbyła się msza ¶więta upamiętniaj±ca ofiary sowieckich zsyłek na Syberię. Warto przy tej okazji przypomnieć, że o ocalenie pamięci o losach Polaków na wschodzie w latach II wojny ¶wiatowej dbaj± uczniowie Liceum Ogólnokształc±cego w Obornikach.

Ofiarom Sybiru

W tej szkole bowiem w 2008 r. przyst±piono do Stowarzyszenia Memoramus. Główne idee Stowarzyszenia to: ocalenie pamięci o losach Polaków na Wschodzie w latach II wojny ¶wiatowej, pomoc Polonii, a także nawi±zanie wzajemnych kontaktów młodych ludzi z Polski i krajów byłego Zwi±zku Radzieckiego, organizacja corocznych wyjazdów młodzieży do Katynia, wspólne Marsze Pamięci, wspieranie wymian z Białorusi±, Rosj±, Kazachstanem, Ukrain±, Litw±. Ponadto, w ramach Stowarzyszenia, zrzeszone w nim szkoły realizuj± projekt edukacyjny Trwała pamięć pokoleń, opieraj±cy się na wewn±trzszkolnych działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Prezesem MEMORAMUSA i jednocze¶nie inspiratorem jego działalno¶ci jest Pan Wincenty Dowojna, syn zamordowanego w Katyniu oficera WP, zesłany jako dziecko z matk± i innymi członkami rodziny do Kazachstanu. Uczniowie LO już w minionym roku byli w Katyniu bior±c udział w Marszu Pamięci. Tegoroczny ich wyjazd będzie jednak wyj±tkowy, bowiem z okazji 70 rocznicy tamtych wydarzeń wezm± w nim udział władze Polski i Rosji.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071