Data: , ¬ródło: , Oborniki

Na terenie województwa wielkopolskiego realizowany jest projekt informacyjno - edukacyjny PL0432 "B±dĽmy zdrowi - wiemy więc działamy", dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię.

Celem ogólnym Projektu jest poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży
w Polsce, a celem bezpo¶rednim zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyło¶ć i choroby dietozależne na terenie województwa wielkopolskiego.
Organizatorem szkoleń w Powiecie Obornickim jest Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Obornikach.
III szkolenie na terenie powiatu w ramach Projektu odbyło się 5 lutego 2010 r.
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach.
Uczestnikami szkolenia byli uczniowie II i II klas szkół gimnazjalnych.
Szkolenie składało się z wykładów oraz warsztatów. Tematy poruszane w czę¶ci wykładowej to np.:
• zasady racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym, w tym m.in.:
o Zasady racjonalnego żywienia / normy żywienia
o Charakterystyka podstawowych składników odżywczych w diecie
o Wskazówki żywieniowe - zasady układania jadłospisu
o Nowa Piramida Zdrowego Żywienia
o Najczęstsze błędy żywieniowe i ich konsekwencje zdrowotne
• znakowanie ¶rodków spożywczych - system znakowania warto¶ci± GDA,
• zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju u młodzieży zwi±zane z nieprawidłowym odżywianiem,
• aktywno¶ć ruchowa jako niezbędny element prawidłowego rozwoju i zdrowia młodzieży,
Podczas warsztatów młodzież w formie zabawy utrwalała zdobyte na wykładach informacje. Podzieleni na zespoły gimnazjali¶ci rozwi±zywali ćwiczenia i krzyżówki, tworzyli prawidłowo oznakowane etykiety produktu spożywczego, liczyli swoje BMI itd.
W I kwartale 2010 r. przeprowadzone zostały również badania ankietowe w¶ród grup objętych programem, tj.: edukatorów, sze¶ciolatków, gimnazjalistów, rodziców dzieci sze¶cioletnich oraz rodziców gimnazjalistów na terenie Powiatu Obornickiego. Badania te miały na celu ocenić w jaki sposób szkolenia wpłynęły na poprawę stanu wiedzy uczestników.

Więcej informacji o programie można znaleĽć na stronie www.badzmyzdrowi.plGor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +1 (+2 , -1)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071