Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

22 grudnia już po raz dwudziesty uczniowie Zespołu Szkół w Objezierzu obchodzili dzień patrona tejże szkoły. Ten uroczysty dzień, zgodnie z tradycj±, rozpoczęto w ko¶ciele parafialnym wspóln± Msz± ¶w. koncelebrowan± przez ks. Grzegorza Piotrowskiego. Główna uroczysto¶ć przygotowana przez uczniów trzeciej klasy gimnazjum, wg scenariusza p. Małgorzaty Jurewicz oraz współudziale p. Jacka Podleskiego i p. Ryszarda Ciszaka, odbyła się w objezierskim Domu kultury.

W tak ważnym dla szkoły dniu nie zabrakło zaproszonych go¶ci. Swoj± obecno¶ci± uroczysto¶ć zaszczycili pan Paweł Drewicz - Naczelnik Wydziału O¶wiaty Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym, pani Joanna Konieczna - Skarbnik Powiatu Obornickiego, pan Antoni Żuromski i pan Adam Olejnik - członkowie Zarz±du Powiatu. Obecna była też reprezentacja Żandarmerii Wojskowej z Poznania oraz przedstawiciele Rady Rodziców: pani Bogumiła Ostrowska i pan Mariusz Ewert. Życzenia przekazała również pani Violetta Sawiak - dyrektor Szkoły Podstawowej im J.I. Kraszewskiego w Objezierzu.
W czę¶ci oficjalnej, po od¶piewaniu hymnu szkolnego, głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół, pan Roman Ostrowski, który w swym przemówieniu podkre¶lił znaczenie wielu inicjatyw szkolnych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat ¶ci¶le zwi±zanych z Patronem - Adamem Mickiewiczem. Ponadto dyrektor przy okazji prezentacji osi±gnięć w mijaj±cym roku, gor±co podziękował wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom za ogromny wkład w kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
Po czę¶ci oficjalnej zaproszeni go¶cie mieli okazję podziwiać Zespół tańca ludowego, który zaprezentował całkowicie nowy układ taneczny w choreografii pani Barbary Roszyk oraz dynamicznym akompaniamencie pana Mariana Żurowskiego. Nie mogło zabrakn±ć oczywi¶cie pięknej recytacji poezji Adama Mickiewicza w wykonaniu Weronki Przenicznej i Martyny Kreji - uczennic technikum hotelarstwa.
Po uroczysto¶ci tradycyjnie zaproszeni go¶cie oraz pracownicy szkoły spotkali się przy wigilijnym stole.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +7 (+7 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071