Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

W ostatnim czasie kilkakrotnie pisali¶my o procesie, jaki Powiat Obornicki przegrał z wła¶cicielami zespołu pałacowo - parkowego w Objezierzu. Z maj±tku tego od wielu lat korzysta tamtejszy Zespół Szkół. W zwi±zku z jego utrat± pojawiały się różne głosy dotycz±ce dalszego losu szkoły.

Jak mówił na paĽdziernikowym posiedzeniu komisji gospodarczej dyrektor Zespołu Szkół Roman Ostrowski " z rozmowy wynika, że nowym wła¶cicielom nie chodzi o zrujnowanie, czy likwidację szkoły". Paweł Turno zapewnił, że "szkole włos z głowy nie spadnie". Co prawda wła¶ciciele będ± chcieli wyprowadzić szkołę z budynku pałacu, jednak, jak mówił Roman Ostrowski, będzie tzw. okres przej¶ciowy 2-3 lat, w którym to będzie trzeba pomy¶leć o nowych pomieszczeniach, aby opu¶cić niektóre z aktualnie zajmowanych. Dyrekcja szkoły ma swoje wizje, gdzie ewentualnie można przenie¶ć pracownie. Dyrektor Ostrowski twierdzi, że trzeba będzie dobudować mały pawilon na min. 4 sale. Może on zostać usytuowany w parku w kierunku ogródków działkowych. Niestety, jak dowiedzieli¶my się w minionym tygodniu, Zarz±d Powiatu Obornickiego nie ma wizji budowy sal. Temat ich budowy powrócił w trakcie dyskusji nad budżetem na rok 2010. Jak tłumaczył starosta Gustaw Wańkowicz - "Na dzień dzisiejszy dyrektor nie podał koncepcji funkcjonowania szkoły po oddaniu pałacu, dlatego zarz±d na rok 2010 nie przewidział rozbudowy szkoły w Objezierzu". Według radnego Molskiego to demografia będzie decydować o losach tej szkoły. Brak jednak bazy lokalowej może spowodować zmniejszenie ilo¶ci uczniów, a co za tym idzie kolejne koszty dla starostwa. Skoro radni zamierzaj± zmniejszyć ilo¶ć uczniów z powodu braku sal lekcyjnych, to aby szkoła funkcjonowała będ± musieli dopłacać do niej około 500 tys. zł rocznie. I tutaj powstaje pytanie: jak długo będzie na to powiat stać? A wracaj±c jeszcze do wypowiedzi starosty, dziwne jest to, że dyrektor Ostrowski w paĽdzierniku informuje radnych o kłopotach lokalowych jakie mog± powstać z powodu oddania pałacu, a miesi±c póĽniej nic o tym nie wie sam starosta.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071